نزدیکترین

 

معروف‌ترین دنباله‌دار تاریخ در حال حاضر کجاست؟!

دنباله‌دار "هالی"(Halley) مشهورترین دنباله‌دار تاریخ است که دلایل زیادی برای اطلاق این لقب به آن وجود دارد.

دنباله یونی دنباله دار "سوان"


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد کشف شد!


قلب کهکشان قنطورس A


خوشه ستاره ای قلائص


کم نور شدن ابط الجوزا


پیوندی در غیابِ ما ـ َتلَنگٌری به اندیشیدنمان

مراسم با شکوهی در راه است. مراسمی که ما انسان ها در آن شرکت و حضور نخواهیم داشت. فهمِ علتِ چنین امری می تواند نگاه به مسایل پایه ای و فلسفی ما را بطرز بنیادی تحت تاثیر قرار دهد و مُحَرکی باشد برای کاهش باورهای نادرست‌مان و مبالغه در مرتبه و جایگاهمان


Top