کم نور شدن ابط الجوزا

کم نور شدن ابط الجوزا

اوریون یا شکارچی به لطف ستارگان درخشانش یکی از مشهورترین صور فلکی آسمان است. در شب 30 دسامبر 2019 که این عکس گرفته شده، ستاره های شکارچی در آسمان زمستانی نیمکره شمالی در حال بالا آمدن از افق هستند ، و نمای آنها با نمای درختان بی برگ در نزدیکی نیونان ، جورجیا ، ایالات متحده آمیخته شده است. ستاره غول سرخ رنگ ابط الجوزا یا شانه شکارچی به رنگ زرد در شانه سمت چپ اوریون خودنمایی می کند ، اما دیگر رقیب ستاره ابرقهرمان آبی ریگل در پای شکارچی نیست. در حقیقت، میزان روشنایی آن در ماه های پایانی سال 2019 تقريباً نصف شده است. ابط الجوزا يک ستاره متغیر است با دوره های طولانی مدت که از صدها روز تا سالها طول میکشد ولی از سال 1926 که سوابق فوتومتری آن موجود است، به کمترين حد روشنایی خود رسیده است که احتمالاً تا حدودی ناشی از یک همپوشانی و تداخل در حداقل چرخه های کوتاه مدت و بلند مدت است. ابط الجوزا همچنین به عنوان یکی از نزدیکترین غول های سرخ به ما است که زندگی خود را در یک انفجار ابرنواختری در 1000 سال آینده به پایان می رساند ، هرچند که این فاجعه کیهانی در فاصله ایمن 700 سال نوری از سیاره ما اتفاق می افتد.

 

The Fainting of Betelgeuse
Image Credit & CopyrightJimmy Westlake (Colorado Mountain College)


Top