خوشه ستاره ای قلائص

خوشه ستاره ای قلائص


این نزدیکترین خوشه ستاره به خورشید است. خوشه باز قلائص به اندازه ای پرنور است که حتی در هزاران سال پیش نیز مورد توجه قرار گرفته است ، اما به اندازه خوشه ستاره ای نزدیکتر پروين (M45) روشن و فشرده نیست. در اینجا تصویری به خصوص از خوشه ستاره ای قلائص وجود دارد که رنگهای ستارگان و سحابی های تصادمی کم نور را به خوبی نمايش داده است. درخشان ترین ستاره این خوشه، دبران زرد رنگ است ، چشم گاو  در صورت فلکی ثور. اکنون دبران در فاصله 65 سال نوری از ما قرار دارد و با خوشه قلائص که حدود 150 سال نوری از آن فاصله دارد ارتباطی ندارد. ستاره های مرکزی خوشه قلائص در حدود 15 سال نوری وسعت دارند. حدود 625 میلیون سال پیش تشکیل شده است و احتمالاً به علت جهت حرکت و سن تقريبی يکسان، منشأ مشترکی با خوشه کندوی عسل (M44) دارد، یک خوشه ستاره ای باز که با چشم غیر مسلح  در صورت فلکی سرطان (خرچنگ) قابل رصد است.The Hyades Star Cluster
Image Credit & Copyright: Jose Mtanousمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top