دنباله یونی دنباله دار

دنباله یونی دنباله دار "سوان"

دنباله یونی دنباله دار "سوان"

دنباله دار SWAN که به تازگی کشف شده است اخيراً یک دنباله بسیار زیبا توليد کرده است. این دنباله دار از فضای خارجی منظومه شمسی آمده و اخيراً از محدوده مدار زمین عبور کرده است. این کوه یخی بین سیاره ای كه در تاریخ 13 مه نزدیك ترین فاصله از زمین و در تاریخ 27 ماه مه نزدیکترین فاصله را به خورشید خواهد داشت، به طور رسمی C / 2020 F8 (SWAN) نامگذاری شده است. این دنباله دار برای اولین بار در اواخر ماه مارس توسط یك منجم آماتور مشاهده می شد. وی هنگام بررسی تصاویر گرفته شده توسط فضاپیمای SOHO ناسا که در مدار خورشید قرار دارد این دنباله دار را کشف کرد و برای آن نام "دوربین رصد آنومالی های بادهای خورشیدی (SWAN)"انتخاب شده است. تصویر امروز، که در اواسط ماه آوریل در آسمان تاریک نامیبیا گرفته شده است ، کمای سبز رنگ و درخشان SWAN و دنباله ای که به طور غیر منتظره ای گسترده شده و جزئیات خیره کننده به همراه رنگ یونی آبی رنگی را ساطع می کند ثبت کرده است. اگرچه پیش بینی میزان روشنایی دنباله دارها سخت است، اما برخی از دنباله دارها (از جمله SWAN در ماه ژوئنبه اندازه کافی درخشان هستند که با چشم غیرمسلح دیده شوند.Top