میشود

 

نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس


تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز "مانیتوبا"


شبیه سازی جهان


کارگاه عکاسی نجومی جهان در شب در زنجان برگزار میشود.


آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.

پارکر: صدای بادهای خورشیدی


شفق قطبی خیره کننده


عکسی از زاویه متفاوت از ماه نشین آپولو17 با نام چلنجر

عکسی از زاویه متفاوت از ماه نشین آپولو17 با نام چلنجر

*سحابی سر اسب*

این شکل زیبا که حاصل از روشن شدن ابرهای میان ستاره ای در اثر نور و تشعشعات ساطع شده از ستاره های اطراف است سحابی سر اسب نام دارد.

ابرهای ماماتوس بر فراز نبراسکا

آیا میدانید چه مواقعی قسمت تحتانی ابرها حبابی شکل میشود؟


Top