میشود

 

رویت پذیری هلال ماه شوال 1442

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه رمضان و کنجکاوی و سئوال بسیاری از مردم در خصوص وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1442 ، موارد زیر به اطلاع می رسد

بررسی الودگی نوری شهرستان بهاباد

در زمستان سال 1389سفری تحقیقاتی به منطقه لوت غربی و کویر بهاباد داشتم که در آن شهید قنبری زاده و دهقان مرا همراهی کردند.

وضعیت رویت هلال شوال 1441 قمري در ایران و جهان


نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس


تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز "مانیتوبا"


شبیه سازی جهان


کارگاه عکاسی نجومی جهان در شب در زنجان برگزار میشود.


آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.

پارکر: صدای بادهای خورشیدی


شفق قطبی خیره کنندهTop