تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز

تاج ماه، هاله و کمان های دور ماه بر فراز "مانیتوبا"

اگر دفعتاً ماه را به اين شکل ديديد می توانید به موقع برای عکاسی اقدام کنید؟ در حالی که عکاس اين تصوير در حال آماده سازی برای عکاسی بود ، انکسار ، انعکاس و پراکندگی نور ماه از میلیون ها کریستال یخی در حال سقوط از جو ، نمای آشنا ما از ماه ما را به صحنه ای از هاله ها و قوس هایی از دنياهای ديگر تبدیل کرده است. عکس امروز با ترکيب سه فريم و دو هفته پیش در یک صبح سرد زمستانی در مانیتوبای کانادا ثبت شده است. حلقه های رنگارنگ تاج، در اثر پراش کوانتومی توسط قطره های کوچک آب یا یخ در جهت نگاه ما به ماه ايجاد شده است. در مناطق دورتر از آن، هاله 22 درجه ای با شکستن نور مهتاب توسط بلورهای یخی استوانه ای شش وجهی ایجاد شده است. در طرفین ماه، دو ماه ساختگی(مجازی) ديده میشود که در اثر شکستن نور توسط پلاکت های یخ نازک، مسطح و شش وجهی در هنگام سقوط به سمت زمین ایجاد می شوند. در بالا و پایین ماه، هاله 22 درجه قابل مشاهده است ، قوس های مماسی فوقانی و تحتانی ، که با شکست نور مهتاب توسط سیلندرهای ريز یخی شش ضلعی تقریباً افقی ایجاد می شوند. درست چند دقیقه بعد از عکاسی، درست در کنار جاده مجاور مکان عکاسی، بغير از يک ماه ساختگی ضعيف، مابقی هاله ها و کمان ها ناپدید شده و آسمان به حالت عادی بازگشته است.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top