آپولو 14 در راه خانه

آپولو 14 در راه خانه


خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند. هلال زمین که توسط خوشید روشن شده، فقط در بالای افق ماه قابل رویت است. منظره پیش زمینه نيز ساختار خاکی ماه تا قسمت پشت ماه امتداد دارد. البته ، در حال چرخش در مدار ماه، خدمه می توانند طلوع و غروب زمين را ببينند، اما زمين از پايگاه "فرامارو" که بر فراز محل فرود آنها در سطح ماه مستقر است ثابت ديده میشود. نمونه های سنگی که توسط مأموریت آپولو 14 جمع آوری شده، شامل سنگ 20 پوندی با نام Big Bertha بود که بعداً مشخص شد اين قطعه سنگ احتمالاً یک شهاب سنگ از سیاره زمین است!

Apollo 14 Heads for Home
Image Credit Apollo 14NASA, JSC, ASU (Image Reprocessing: Andy Saunders)
Top