طلوع

 

بارش شهابی برساوشی در پیش است


زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟


بازتاب هایی از آسمان تاریک


ایستگاه آندرومدا


ماه در لباس زحل


طلوع ماه و سایه کوه


آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.

خورشيدگرفتگی در کوير


صورت فلکی سکستان(زاویه یاب) بر فراز دیوار بزرگ چین

بارش شهابی سکستانی، که به نام یک صورت فلکی کمترشناخته شده معروف است، یک رویداد سالانه برای منجمان نیمکره شمالی کره زمین است.

تصویر فضایی دریای خزر در میان برترین تصاویر فضایی هفته گذشتهTop