ماه در لباس زحل

ماه در لباس زحل

آیا این زحل است که اينچنين بزرگ به نظر می رسد؟ خير- آنچه در تصویر مشاهده می کنيد ابرهای پیش زمینه در حال گذر در جو زمین و از مقابل ماه است. ماه در مرحله هلال است که قسمت اعظم بخش تاريک آن توسط نور منعکس شده از زمين که به  "درخشش آشن" مشهور است روشن شده است. خورشید نيز هلال ماه را از پایین بصورت مستقيم روشن کرده است و به این معنی است که خورشید باید در زیر افق باشد و بنابراین تصویر قبل از طلوع آفتاب گرفته شده است. این عکس ترکيبی، در 24 دسامبر سال 2019 ، دو روز قبل از اینکه ماه از مقابل خورشید بگذرد تا یک خورشید گرفتگی ایجاد کند گرفته شده است . در پیش زمینه، چراغهایی متعلق به شهرهای کوچک گواتمالا در پشت آتشفشان عظیم پاکایا قابل مشاهده است.Top