خورشيدگرفتگی در کوير

خورشيدگرفتگی در کويربه نظر می رسد کوير مکان خوبی برای دیدن یک خورشيدگرفتگی حلقوی باشد. در بیابان، ابرها و درختان مزاحم کمتری وجود دارد. بنابراین اواخر دسامبر گذشته ، گروهی از عکاسان به امارات متحده عربی و صحرای ربع الخالی ، بزرگترین بیابان ماسه ای يکپارچه در جهان سفر کردند تا تصاویر باکيفيت از یک گرفت غیرمعمول را ثبت کنند. گرفت حلقوی  هنگامی اتفاق می افتد که فاصله ماه از زمين در مدار بیضوی خود  طوری باشد که نتواند سطح خورشيد را بطور کامل بپوشاند. در اوج یک گرفت حلقوی ، لبه های خورشید را می توان در اطراف لبه های ماه مشاهده کرد ، به گونه ای که ماه بصورت لکه سياهی به نظر می آيد که بیشتر سطح خورشيد را می پوشاند. عکاسان می دانستند که این گرفتگی خاص بلافاصله پس از طلوع آفتاب به اوج خود می رسد. پس از جستجوی فراوان و يافتن چنین مکان خشک و بی درخت ، چالش ديگری نمود پيدا کرد، به اين صورت که برخی از جالب ترین تصاویر گرفتگی در حقیقت درختی را در پیش زمینه قرار می دهند ، زیرا علاوه بر تپه های ماسه ای ، درخت به پس زمینه سورئال ، حس متضاد عادی بودن می دهد و بافت و مقياس نيز به تصوير اضافه می کند.

A Desert Eclipse
Image Credit & Copyright: Maxime Daviron
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top