دنباله

 

بارش شهابی برساوشی در پیش است


کیفیت آسمان شب در مریخ

ستارگان در آسمان شی مریخ چشمک نمی‌زنند!

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

دنباله یونی دنباله دار "سوان"


فروپاشی دنباله دار "اطلس"


دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


دنباله دار CG ، در حال تبخير


گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترشTop