عید فطــــر 1401 ، دوشنبه یا سه شنبه ؟

عید فطــــر 1401 ، دوشنبه یا سه شنبه ؟

مهدی رحیمی

باسمه تعالی

عید فطــــر ، دوشنبه یا سه شنبه ؟

از منظر نجومی هر ماه قمری با ماه نو (مقارنه ماه و خورشید) آغاز می‌شود بنابراین مقارنه ی ماه و خورشید برای شروع ماه شوال 1443 روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت 1401و 29 رمضان 1443 و 1 می 2022 ساعت 00:59:58 به وقت رسمی کشور خواهد بود .

 در لحظه ی غروب این روز (یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 ) مشخصات هلال ماه را مرور می کنیم :

(مشخصات برای مرکز کشوراستخراج گردیده است)

غروب خورشید(ثانیه،دقیقه،ساعت)

19:44:49

غروب ماه(ثانیه،دقیقه،ساعت)

20:24:03

مکث ماه(ثانیه،دقیقه،ساعت)

00:39:14

ارتفاع ماه در لحظه ی  غروب خورشید(ثانیه : دقیقه : درجه)

06:40:50

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید(ثانیه : دقیقه : درجه)

08:00:38

فاز ماه(درصد)

0.60

ضخامت قسمت میانی ماه(دقیقه قوسی)

0.15

سن ماه(دقیقه، ساعت، روز)

00:18:47

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی غروب خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

-02:43:07

فاصله ی ماه تا زمین (کیلومتر)

395854

 

 

وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1443 در نقاط مختلف زمین

بر اساس معیار فاز و ارتفاع 

همانگونه که در نقشه ی بالا ملاحظه می کنید بر اساس معیار استاد میرسعید در غروب روز یکشنبه قسمتهایی از قاره ی آمریکای مرکزی ، شمال غربی قاره ی  آفریقا و غرب قاره ی اروپا می توانند هلال ماه شوال 1443  را با چشم معمولی مشاهده نمایند (رنگ سبز) .

در قسمتهایی که با رنگ زرد قابل مشاهده هستند ، رویت این هلال صرفاً با ابزار  نجومی میسر است  که پهنه ی کشور عزیزمان  ایران هم شامل این موضوع می شوند .

بر همین اساس :

این هلال در بعد از غروب خورشید روز یکشنبه 11 اردیبهشت1401 در کشور ایران و حتی کشورهای همسایه ، با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نخواهد بود و رصد آن مستلزم داشتن افقی مناسب و شرایط آب و هوایی ایده آل و استفاده از ابزار مناسب خواهد بود .

 

برای اینکه دوستان عزیز رصدگر بتوانند با برنامه ریزی بهتر به مصاف این هلال جذاب و زیبا بروند ، این هلال را با هلال شوال سال گذشته که از بسیاری جهات ، شبیه هلال شوال امسال بود  مقایسه می کنیم :

تاریخ رصد

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

چهارشنبه22 اردیبهشت1400

نام ماه قمری

شوال 1443

شوال 1442

مکث ماه

00:39:14

00:39:10

ارتفاع ماه در لحظه ی  غروب خورشید

06:40:50

06:26:34

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

08:00:38

08:26:10

فاز ماه

0.60

0.65

ضخامت قسمت میانی ماه

0.15

0.16

سن ماه

00:18:47

00:20:24

اختلاف سمت بین ماه و خورشید

-02:43:07

-04:00:10

فاصله ی ماه تا زمین

395854

406335
شکل زیر را هم ملاحظه نمایید :

 بر اساس جدول بالا سن ماه در هلال شوال امسال دو ساعت کمتر و فاز آن هم 5 صدم درصد کمتر است از جهتی ، ماه 10481 کیلومتر نزدیکتر از هلال سال گذشته به زمین است نکته قابل توجه دیگر ، طول کمان هر دو هلال است که در هلال سال گذشته برابر با 71 درجه و در هلال شوال امسال برابر با 61 درجه می باشد ، گر چه این اختلاف ها جزئی است اما می توان در یک قضاوت کلی ، هلال امسال را از بسیاری جهات ، شبیه هلال شوال سال گذشته قلمداد نمود و از روش و تجربه ی  رصد هلال سال گذشته در هلال امسال ، بهره جست .

بیان یک تجربه :

برای رصد هلال شوال در سال گذشته ، اکثر مناطق کشور دارای ابر و غبار بود وما  مجبور شدیم بیش از 700 کیلومتر تغییر موقعیت دهیم  تا از ابر و غبار حاکم در اکثر مناطق کشور بگریزیم از اصفهان به استان یزد و سپس شیراز و نهایتاً در منطقه ی فراشبند در مرز استان بوشهر و فارس مستقر شدیم  . با این حال در منطقه فراشبند  در لحظه ی غروب خورشید در افق غربی ، یک درجه غبار نسبتاً غلیظ وجود داشت و بالاتر از آن هم مقداری غبار رقیق بود .

در رصد سال گذشته دو دستگاه تلسکوپ در اختیار داشتیم :

1-تلسکوپ 120 آپوکروماتیک اسکای واچر که وظیفه ی عکاسی از هلال را بر عهده داشت .

2- تلسکوپ دابسونی 10 اینچ که با دقت بالا بصورت سمت -ارتفاعی مدرج شده و بارها مورد آزمایش و خطاگیری قرار گرفته بود .

 

 در این رصد ، در هر دو تلسکوپ سیاره ی عطارد که در افق غربی و بالاتر از ماه قرار داشت در ابتدا در مرکز میدان دید قرار گرفت ، اما هلال ماه در تصاویر تهیه شده توسط تلسکوپ اول  ، آشکارا قابل مشاهده بود اما در تلسکوپ ده اینچ ، علی رغم اینکه رصدگران باتجربه ، از پشت چشمی ، به جستجوی هلال می پرداختند اما تنها یکی از رصدگران و آن هم به سختی توانست آن را لحظاتی مشاهده کند .

  بنـابراین :

 عکاسی از هلال و سپس تلاش برای رویت هلال با چشم مسلح

 را به همه ی رصدگران عزیز توصیه می کنم .

 

نکتـــه های کاربردی :

 

الف:  نکته ی مهمی که باید عرض کنم ، حضور سیاره ی عطارد در افق غربی در روز رصد است ، در لحظه ی غروب خورشید ، سمت جغرافیایی سیاره ی عطارد با ارتفاع حدود 19 درجه  با سمت جغرافیایی ماه با ارتفاع حدود 7 درجه تقریباً برابر است و این مسئــله می تواند کمک شایانی را به رصدگران محترم نماید .

 

 

در جدول زیر سمت جغرافیایی سیاره عطارد و ماه را در هر پنج دقیقه از لحظه ی غروب خورشید مورد بررسی قرار می دهیم :

 

یکشنبه یازدهم اردیبهشت 1401و 29 رمضان 1443 و 1 می 2021

ساعت

19:45

19:50

19:55

20:00

20:05

20:10

20:15

20:20

ماه

286

286:45

287:26

288

288:39

289:10

289:55

290:40

عطارد

285:42

286:14

286:53

287:20

288

288:32

289:10

298:40

 

 

ب:  نکته ی دیگر اینکه سمت جغرافیایی خورشید در لحظه ی غروب برابر با 288:45 درجه است در ساعت 20:00 ماه با ارتفاع 3 درجه و 35 دقیقه قوسی ، دقیقاً در همین سمت جغرافیایی خواهد بود ، بنابراین کافی است تلسکوپ و یا دوربین دوچشمی خود را بر روی محل غروب خورشید قرار دهید و در ساعت 20:00 به اندازه ی سه و نیم درجه بالاتر از این محل به جستجوی هلال بپردازید .


ج:  بر اســاس شکل بالا ،وجود سیاره ی عطــارد ، خوشــه ی پروین و دنبـــاله دار panstarrs c/2021 o3 که در امتداد هم قرار دارند ، جذابیت این رصــد را چند برابر می کند . البته در شب دوم ماه شوال ،  مقارنه ی هلال زیبای ماه و سیاره ی عطارد و کمی آن طرف تر خوشه ی پروین و دنباله دار پن استارز (با قدر ظاهری حدود 6+)صحنه ی کم نظیری را برای علاقمندان به آسمان شب ، رقم خواهد زد .

امید آن که رصدگران گرامی بتوانند با برنامه ریزی خوب و صحیح ، به نتایج ارزشمندی در این رصد دست یابند .

نتیجه گیری :

بنابر آنچه ذکر شد ، ان شاء الله در صورت مساعد بودن آب و هوا ، گزارش های متعددی از رصد هلال شوال 1443 در غروب روز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 حاصل خواهد شد . ضمن اینکه توجه به این نکته لازم است که ما به عنوان رصدگر ، وظیفه ی رصد را بر عهده داریم و اعـــلام عید فطر به عنوان یک حکم و وطیفه ی حکومتی بر عهده ی دفتر مقام معظم رهبری است .

{"با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما"{

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

@mahdi.rahimi815

20-01-1401Top