هستند؟

 

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی


مفهوم مادّه در تراکم‌های‌ بسیار بالا ، سفیدچاله، کرم‌چاله، سیاه‌‌چاله

مفهوم مادّه در تراکم‌های‌ بسیار بالا ، سفیدچاله، کرم‌چاله، سیاه‌‌چاله

مفهوم مادّه در فلسفه و علم


اولین نور چه زمانی به تلسكوپ رصدخانه ملی ایران می تابد؟

علاقمندی ایرانیان به كشف ناشناخته های آسمان و علم نجوم حتی پیش از ورود اسلام به ایران وجود داشت و كتاب زیج شهریاران به زبان پهلوی، همچنین وجود سنگ نوشته هایی در بسیاری تپه های باستانی ایران، نشانه هایی از دانش اخترشناسی ایرانیان باستانی به شمار می آی

چگونگی پیدایش ماه


سیاهچاله میان-جرم می‌تواند 'حلقه گمشده کیهانی باشد'


گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی


برهای رنگين تاب بر فراز سوئد


شواهدی از يک آتشفشان فعال در سياره زهره


نماي 360 درجه از آسمان زمستانی نيمکره شمالیTop