شواهدی از يک آتشفشان فعال در سياره زهره

شواهدی از يک آتشفشان فعال در سياره زهره


 

آیا آتشفشانها هنوز روی سياره زهره فعال هستند؟ در روی زهره، آتشفشانهای بیشتری از روی سطح زمين شناسايی شده است ، اما تاريخ آخرين فوران اين آتشفشانها هنوز مشخص نيست. به تازگی ، شواهدی در مورد تقویت آتشفشانهای جوان در زهره کشف شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که تصاویر گدازه های سطحی در نور مادون قرمز در ماه های اخير کمرنگ شده اند که در تصاویر Venus Express ESA دیده نمی شود. زهره اکسپرس در سال 2006 وارد مدار ونوس شد و تا سال 2014 با زمین در تماس بود. بنابراین ، درخشش مادون قرمز (نشان داده شده با رنگ کاذب قرمز) که توسط ونوس اکسپرس در کوه Idunn ثبت شده و در این عکس ناسا نشان داده شده است نشانگر این است که این آتشفشان اخيراً فوران کرده و حتی امروز نیز فعال است. مطالعه آتشفشانهای زهره ممکن است به تغيير بینش ما در مورد آتشفشانهای روی زمین و همچنین در جاهای دیگر منظومه شمسی منجر شود.


Evidence of an Active Volcano on Venus

Image Credit: NASAJPL-CaltechESAVenus Express: VIRTISUSRALPI

مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top