گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی

گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی

 

چرا مسیر اين شهاب ها تقریباً موازی هستند؟ از آنجا که منشا همه آنها يک دنباله دار است، می توان رد همه آنها را در همان جهت در آسمان جستجو کرد: صورت فلکی چهارگوش. این جهت قبلاً به سمت صورت فلکی قدیمی Quadrans Muralis بود ، از این رو این بارش شهابی نام چهارگوش را با خود یدک میکشد. اما وقتی اتحادیه بین المللی نجوم لیست صورت های فلکی مدرن در سال 1922 تدوین کرد ، این صورت فلکی را در آن درج نکرد. اگرچه اکنون شهاب های این بارش از صورت فلکی شناخته شده Bootes نشات می گیرند ، ولی همچنان نام قدیمی خود را حفظ کرده است. صرف نظر از این نامگذاری ها،می دانيم که ژانویه هر سال، زمین از ميان یک توده گرد و غبار می گذرد و اين ذرات در هنگام ورود به جو زمين، گرم شده و می درخشند. اين عکس ترکيبی در تاریخ 4 ژانویه با چشم انداز برفی زيبا از کشور اسلواکی در پیش زمینه گرفته شده ، و نمای آسمان نيز با تکنيک نوردهی طولانی و صورت فلکی شکارچی در پس زمینه مشاهده می شود. ستاره قرمز ابط الجوزا نيز که اين روزها کم نور شدن آن بحث های زيادی ايجاد کرده و توسط ستاره شناسان دنبال می شود در تصوير خودنمایی میکند.


Teachers: APOD in the Classroom
Tomorrow's picture: sun soundsمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top