قسمت

 

آمادگی تلسکوپ فضایی «جیمز وب» برای پرتاب

تلسکوپ فضایی "جیمز وب" با وجود تأخیرهای متعدد، بحران های مالی و چالش های فنی، سرانجام با گذراندن آزمون های نهایی برای پرتاب در ماه اکتبر آماده می شود.

در پس حجاب ناهید


گزارش رصد هلال بحرانی محرم الحرام 1442


بازتاب هایی از آسمان تاریک


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


رنگ های زحل از فضاپیمای کاسینی


از خوشه پروین تا حلقه نهر


دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


ماه در لباس زحل


آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.


Top