تصویری جدید از سحابی گربه خندان

تصویری جدید از سحابی گربه خندان

سحابی Sh2-284 مملو از ستاره‌های جوان است. این مهد ستاره‌ای همچنین حاوی گاز و غبار است که با هم جمع می‌شوند و ستاره‌های جدیدی مانند خورشید ما ایجاد می‌کنند. درخشان‌ترین قسمت این سحابی حدود ۱۵۰ سال نوری وسعت دارد. این سحابی در فاصله‌ی حدود ۱۵۰۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی تک‌شاخ قرار گرفته است. اگر به این ابر به عنوان یک شمایل کلی نگاه کنید، شباهت قابل توجهی به گربه‌ای خندان دارد که به آسمان کهکشانی نگاه می‌کند.

نگاه کردن به این منطقه‌ی غول پیکر به عنوان قسمت‌های مختلف صورت گربه در واقع به اخترشناسان کمک می‌کند تا پدیده‌های مختلفی را مشاهده کنند. در زیر «بینی گربه» مرکز بخش روشن سحابی قرار دارد.

 این منطقه شامل یک گروه ویژه از ستاره‌های جوان به نام Dolidze ۲۵ است. این ستاره‌ها به ایجاد تشعشعات قوی کمک می‌کنند. تابش ساطع شده از این ستارگان به اندازه‌ی کافی قدرتمند است که گاز هیدروژن موجود در ابرها را یونیزه کند و رنگ متمایز نارنجی و قرمز را به سحابی بدهد. ابرهایی مانند این محیط‌های بهینه‌ای را برای زندگی و رشد ستارگان جدید فراهم می‌کنند.

تصویری جدید از سحابی گربه خندان

این گروه مرکزی از ستارگان همچنین بادهای بسیار شدیدی را آزاد می‌کند که گاز و غبار را از مرکز سحابی دور می‌کند. منطقه توخالی و عاری از گرد و غبار حاوی کیسه‌های متراکمی از مواد ستاره ای است. به گفته اخترشناسانی که این تصویر را گرفته‌اند، این کیسه‌ها از مرکز سحابی محافظت می‌کنند.Top