دوربین

 

چگونگی پیدایش ماه


گزارش رصد هلال بحرانی محرم الحرام 1442


مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

بازتاب هایی از آسمان تاریک


دنباله یونی دنباله دار "سوان"


آسیاب بادی و رد ستارگان


ایستگاه آندرومدا


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


موشک چندبار مصرف "فالکون9"


شبیه سازی جهانTop