طلوع یک ستاره شبیه به خورشید

طلوع یک ستاره شبیه به خورشید

«تلسکوپ فضایی هابل» از یک منظومه سه‌ ستاره‌ای عکس گرفته است که یکی از ستاره‌های آن به خورشید ما شباهت دارد.

به گزارش ایسنا، «تلسکوپ فضایی هابل» از همتای خورشید ما عکس گرفته است.

به نقل از ناسا، عکس جدید هابل که مانند یک «پوک‌سنگ» یا «ژئود»(Geode) کیهانی درخشان به نظر می‌رسد، سه ستاره خیره‌کننده را در حال شعله‌ور شدن از حفره توخالی یک سحابی بازتابی نشان می‌دهد.

این منظومه سه‌ستاره‌ای از ستاره‌های HP Tau ، HP Tau G2 و HP Tau G3 تشکیل شده است.ستاره HP Tau که به عنوان یک ستاره «تی ثوری»(T Tauri) شناخته می‌شود، یک نوع ستاره متغیر جوان است. این ستاره جوان هنوز همجوشی هسته‌ای را آغاز نکرده اما تکامل یافتن را آغاز کرده است تا به یک ستاره با سوخت هیدروژن شبیه به خورشید ما تبدیل شود.

در مقایسه با خورشید ما که سن آن به حدود ۴.۶ میلیارد سال می‌رسد، ستاره‌های تی ثوری معمولا کمتر از ۱۰ میلیون سال دارند و اغلب هنوز در ابرهای غبار و گازی که از آن شکل گرفته‌اند، پوشیده شده‌اند.Top