شیء سیگار شکل سماوی، یک دنباله‌دار بوده است!

شیء سیگار شکل سماوی، یک دنباله‌دار بوده است!

بر اساس بررسی‌های جدیدی که بر روی مسیر حرکت شیء سیگار شکلی که سال گذشته در منظومه شمسی حرکت می کرد انجام شده است، محققان دریافته اند که این شی یا همان «امواموا» تنها یک دنباله‌دار بوده است.


به گزارش ایسنا به نقل از Nature، زمانی که امواموا برای نخستین بار در اکتبر 2017 دیده شد، مردم را درباره نوع جدیدی از اشیاء بین ستاره‌ای، بسیار هیجان‌زده کرد. با وجودی که این شیء ظاهر معمول دنباله‌دارها را نداشت، پژوهشگران معتقدند که شتاب آن، همزمان با دور شدن از خورشید با حرکت یک دنباله دار توسط گازی که از آن خارج می‌شود، منطبق است. درواقع جسم سیگار شکلی که سال گذشته دیده شد، نخستین مسافر شناخته شده از خارج منظومه شمسی بود و بنابر گزارش‌های علمی، یک دنباله دار بوده است.


امواموا که اخیرا موضوع برخی از مباحثات بوده است، نخست به عنوان یک دنباله‌دار، سپس به عنوان یک شهاب سنگ آسمانی و نهایتا به عنوان نخستین عضو یک نوع جدید از اشیاء بین ستاره‌ای طبقه بندی شد.


این شیء که برای نخستین بار در 19 اکتبر 2017 در رصدخانه هالئاکالای هاوایی دیده شد، جسمی به رنگ قرمز تیره، با طول حدود 800 متر است که به طور غیر معمولی طویل بوده و بدون منشاء مشخص، در مسیر شبه هذلولی، آزادانه در منظومه شمسی حرکت می‌کرد.


با وجودی که سطح امواموا شبیه مرکز یک دنباله دار است، ظاهرا سر متشکل از اتمسفر و غباری را که گدازه دنبال‌دار را شکل می‌دهند و هنگام رد شدن از کنار یک ستاره گازهایی را آزاد می‌کنند، نداشته است.


مارکو میشلی و تیمش، حرکات امواموا در منظومه شمسی که از زمین و فضا مشاهده شده بود را مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها نشان دادند قوسی که این شیء در آن حرکت کرده است نمی‌تواند به تنهایی با نیروی گرانش خورشید، سیارات و شهاب سنگ‌های بزرگ، توضیح داده شود. لذا دریافتند که بخشی از این شتاب، که عمدتا برخلاف جهت خورشید بوده است، باید طبیعتاً غیر گرانشی باشد. این حرکت با رفتار دنباله‌دارها منطبق است، که می‌توانند با گازی که از آن ها خارج می‌شود حرکت کنند.


بر اساس مدلسازی آن‌ها، نویسندگان می‌توانند دیگر توضیحات احتمالی برای این حرکت غیر گرانشی، از جمله فشار وارده از تابش خورشیدی یا تعاملات مغناطیسی با باد خورشیدی را رد کنند.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top