درخت دانش فضایی پژوهشگاه فضایی ایران تدوین شد

درخت دانش فضایی پژوهشگاه فضایی ایران تدوین شد

فاز اول پروژه تدوین درخت دانش فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با شناسایی و اولویت‌بندی بیش از 650 فناوری فضایی در پنج حوزه دانشی، پس از طی 9 ماه از شروع پروژه به پایان رسید.

درخت دانش فضایی این پژوهشگاه به منظور احصاء، دسته‌بندی و ارزیابی فناوری و اولویت‌بندی مجموعه علوم و فناوری‌های مرتبط و مورد نیاز پژوهشگاه فضایی ایران تدوین شده است. دستاورد این پروژه راهنما و چارچوبی برای همکاری‌های پژوهشی مورد نیاز این پژوهشگاه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است.

بنابراین گزارش، درخت دانشی پژوهشگاه فضایی ایران در پنج حوزه مهندسی فضایی، مدیریت، علوم فضایی، پدافند، کاربرد و بهره‌برداری تدوین شده است.

حوزه مهندسی فضایی شامل فناوری‌های پیش‌رانش فضایی، مخابرات و ناوبری، مدل‌سازی، شبیه‌سازی و زیرساخت‌ها، استانداردهای فضایی و... است.

حوزه مدیریت شامل حقوق فضایی، تجاری‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی در امور فضایی و... است. حوزه علوم شامل مواردی چون نجوم و اختر فیزیک، علوم سیاره‌ای، اخترشناسی بوده و حوزه کاربرد و بهره‌برداری این مجموعه شامل بخش‌هایی از جمله فضا در جامعه، سنجش از راه دور، ناوبری فضاپایه و... است.

مجری این پروژه مدیریت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران است که با همکاری یک کمیته تخصصی مرکب از متخصصان ستاد پژوهشگاه و پژوهشکده‌های زیر مجموعه و با مشاوره از نخبگان و اساتید برخی از دانشگاه‌ها و نهادها انجام شده است.

بر اساس اعلام روابط‌عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، پروژه درخت دانش پژوهشگاه فضایی ایران در پنج مرحله شامل «مطالعه و تعیین متدولوژی تدوین درخت»، «بررسی درخت‌های فناوری و اسناد راهبردی مشابه»، «تهیه درخت فناوری ویژه پژوهشگاه فضایی ایران»، «ارزیابی فناوری تمامی علوم و فناوری‌های احصاء شده» و «تدوین راهبرد پژوهشی برای هر یک از علوم و فناوری‌ها» تدوین شده است که در مرحله نهایی با توجه به ارزیابی‌های انجام شده ماموریت انجام پژوهش‌های نظری، کاربردی و بنیادی به واحدها و گروه‌های مرتبط زیر مجموعه پژوهشگاه باتوجه به ماموریت هر یک از آنها واگذار می‌شود.

منبع: ایسنا


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top