دستیابی به 13 خدمت نوین فضایی تا پایان برنامه ششم توسعه

دستیابی به 13 خدمت نوین فضایی تا پایان برنامه ششم توسعه

دکتر بهرامی با اشاره به اینکه پروژه تامین و ساخت بومی ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی موجب ارتقای توان تولید ملی و درون‌زایی اقتصاد در کشور است، اظهار کرد: جلسات متعددی در ارتباط با روند اجرایی این پروژه عظیم با پژوهشگاه فضایی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برگزار شده است که هدف از این جلسات، بررسی آخرین وضعیت و توافق بر روی زمانبندی اجرای فعالیت‌ها بود.

رییس سازمان فضایی کشور همچنین در ارتباط با این پروژه افزود: ساخت و پرتاب ماهواره، تامین ماهواره و خدمات ماهواره از حوزه‌های اصلی پروژه تامین و ساخت بومی ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه پرتاب ماهواره هدف اصلی تا پایان برنامه ششم توسعه دستیابی به 50 درصد از فناوری‌ها است، به ضرورت این حوزه اشاره کرد و گفت: دستیابی به توانمندی بومی در دانش فنی و زیرساخت‌های توسعه‌ای با هدف رفع وابستگی کشور در این حوزه و ورود به عرصه تجاری‌سازی توانمندی کشور در سطح بین‌المللی از ضرورت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

بهرامی در ادامه در ارتباط با حوزه تأمین ماهواره نیز اظهار کرد: رفع نیازهای کشور و کاهش تهدیدات موجود با توجه به فاصله زمانی زیاد تا توانمندی‌های بومی عملیاتی و همچنین انتقال سطحی از فناوری به کشور در مسیر استخراج الزامات، عقد قراردادها، حضور در سایت سازندگان خارجی، نظارت بر خروجی‌های حاصله، کنترل ماهواره در مدار از ضرورت‌های این حوزه است و برنامه اصلی تا پایان برنامه ششم توسعه در این حوزه تأمین یک ماهواره مخابراتی و یک ماهواره سنجشی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به حوزه خدمات ماهواره‌ای نیز خاطرنشان کرد: حلقه نهایی از زنجیره تامین و ساخت ماهواره یکی از ضرورت‌های این حوزه در پروژه مربوط به اقتصاد مقاومتی در سازمان فضایی است که تا پایان برنامه ششم توسعه دستیابی به 13 خدمت نوین فضایی از اهداف اصلی آن به حساب می‌آید.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top