M77  کهکشانی مارپيچی با یک هسته فعال

M77 کهکشانی مارپيچی با یک هسته فعال

چه اتفاقی در مرکز کهکشان مارپیچی M77 در حال رخ دادن است؟ اين کهکشان که صفحه آن ره به ما قرار دارد، در فاصله 47 میلیون سال نوری در سمت صورت فلکی "نهنگ" قرار دارد. در آن فاصله، این جهان جزیره پر زرق و برق حدود 100 هزار سال نوری قطر دارد. به عنوان NGC 1068 نيز شناخته شده است و هسته فشرده و بسیار روشن آن توسط ستاره شناسانی که اسرار سیاهچاله های ابرپرجرم مرکز کهکشان های فعال را مطالعه می کنند مورد تحقیق قرار گرفته است.  M77 و هسته فعال آن، در طول موج های اشعه ایکس ، ماوراء بنفش ،نور مرئی ، مادون قرمز و امواج رادیویی درخشش فوق العاده ای دارد. تصویر امروز از M77 توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و نور قرمز (قابل رویت) ساطع شده توسط هیدروژن در آن تقویت شده است. این تصویر جزئیاتی از بازوهای مارپیچی آن را نشان می دهد که توسط ابرهای گرد و غبار دربرگرفته شده است، و مناطق ستاره زا که با  رنگ قرمز مشخص شده اند در نزدیکی هسته درخشان کهکشان قابل مشاهده اند.Top