هسته

 

تقارن : کلید شناخت کیهان


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


M77 کهکشانی مارپيچی با یک هسته فعال


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


رقص آهسته کهکشان های NGC 5394 و NGC 5395:


دنباله دار CG ، در حال تبخير


خوشه ستاره ای کروی NGC 6752


نیروهای نامرئی اما تاثیرگذار!

دانشمندان موفق شده‌اند با بررسی تصاویر تلسکوپ‌های فضایی، میادین مغناطیسی که عامل شکل‌گیری کهکشان‌های مارپیچی هستند، مشخص کنند.

۱۰ نکته درباره منظومه شمسی: نمی‌توانید روی اورانوس بایستید

اگر فکر می‌کنید همه‌چیز را درباره منظومه شمسی می‌دانید، بهتر است در مورد آن تجدید‌نظر کنید. بعضی از این حقایق کاملاً ورای این جهان و تصور ما هستند.

تولدی دوباره در دل یک نابودی!

به نظر شما، آیا این کهکشان، به یاد یک سیرک کیهانی، در حال پریدن از حلقه‌ی آتش است؟


Top