بزرگتر

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

اروپا و مشتری ازدید وویجر1


مفهومِ مادّه‌ی منفی


در ورای ابط الجوزا


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


فروپاشی دنباله دار "اطلس"


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


از خوشه پروین تا حلقه نهر


شارپلس 308: سحابی دلفین


کشف سیاره محکوم NGST 10bTop