ابرنواختر

 

سیمیس 147 : باقیمانده ابرنواختر


مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

نقشه آسمان در طول موج ایکس، از تلسکوپ eROSITA


در ورای ابط الجوزا


یک سیاه چاله ، ستاره ای در حال گذر را می رباید.


فوران شدید يک سیاه چاله


شارپلس 308: سحابی دلفین


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترش


کم نور شدن ابط الجوزا


جادوی جاروی جادوگر شب!

قو پر گشاییده و در ظرافت بال‌هایش، چنین رشته‌های زیبایی از گازهای درخشان دیده می‌شوند.


Top