«معماری گوتیک در ژرفای فضا»

«معماری گوتیک در ژرفای فضا»


1395/01/09
جرم یک ستاره ی معمولی تا چقدر می تواند باشد؟

از روی برآوردهایی که بر پایه ی فاصله، درخشندگی، و مدل‌های استاندارد ستاره ای انجام شده چنین بر می آید که جرم یکی از ستارگان خوشه ی باز "پیسمیس ۲۴" به بیش از ۲۰۰ برابر جرم خورشید خودمان می رسد و از این نظر یکی از پرجرم ترین ستارگانیست که تاکنون شناخته شده.

این ستاره که پیسمیس ۲۴-۱ نام دارد پرنورترین جرم درست بالای توده ی گازی در تصویر زیر است.

البته بررسی دقیق عکس های تلسکوپ فضایی هابل نشان داده که درخشندگی شدید ستاره ی پیسمیس ۲۴-۱ تنها ناشی از یک تک ستاره نیست بلکه این نور دستکم از سه ستاره می تابد. جرم هر یک از این سه ستاره هم به حدود ۱۰۰ برابر جرم خورشید می رسد که از این نظر باز هم در میان رکوردداران کنونی ستارگان سنگین جای می گیرند.

در پایین تصویر، سحابی گسیلشی NGC ۶۳۵۷ را می‌بینیم که همچنان دارد ستارگان تازه می سازد.

به نظر می رسد ستارگان نزدیک مرکز این سحابی که شاید همچون یک کلیسای جامع گوتیک دیده شود، در حال از هم گشودن و روشن کردن پیله ی زیبای خود هستند.


Top