سومین همایش ستاره شناسی و علوم زمین

سومین همایش ستاره شناسی و علوم زمینسومین همایش ستاره شناسی و علوم زمین پنج شنبه 24 دی


این همایش رایگان است. افرادی که در همایش های قبلی شرکت کردند نیاز به ارسال فرم ثبت نام ندارند.

پست الکترونیکی برای ارسال فرم ثبت نام همایش
info@nssri.ir


مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

زهرا بیلاتی   1394/12/12
خواهش میکنم جواب بدین من یه مقاله میخوام برای علم ستاره شناسی چگونگی پیدایش زمین ستاره ها و الع بینی خواهش میکنم کمکم کنین

Top