تصویر نجومی روز ناسا: تلاش برای مشاهده قمر تیتان

تصویر نجومی روز ناسا: تلاش برای مشاهده قمر تیتان

دیدن قمر تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل با جو ضخیمی که دارد، بسیار مشکل است.

ذرات ریزی در جو بالایی این قمر، معلق هستند و باعث به وجود آمدن مه تقریباً غیرقابل نفوذی در جو بالایی قمر می‌شوند؛ به شکلی که نور را در طول موج های مرئی، با قدرت پراکنده می‌کنند و به این ترتیب، سطح تیتان از دیدگان ما مخفی می‌ماند.

اما سطح قمر تیتان در طول موج های فروسرخ، بهتر مشخص است؛ چراکه در این حالت، پراکندگی نور کمتر است و جذب نور در جو این قمر کاهش می‌یابد.

در این تصویر، قمر تیتان در نور مرئی را می‌توان در مرکز تصویر مشاهده کرد. در اطراف تیتان مرئی، حالت های مختلفی از قمر تیتان در طیف فروسرخ قابل مشاهده هستند؛ در واقع این تصاویر، از واضح ترین تصاویری هستند که تاکنون در طیف فروسرخ از این قمر ترسناک ثبت شده است.

این شش حالت مختلف قمر تیتان با رنگ کاذب، حاصل پردازش های سیزده ساله اطلاعات ثبت شده توسط طیف سنج نقشه بردار مرئی و فروسرخ موجود در کاوشگر کاسینی است.

در این تصاویر، تفاوت مشاهده قمر در نور مرئی با فروسرخ به خوبی مشخص است.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: VIMS Team, U. Arizona, ESA, NASA
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top