استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر برای پرواز

استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر برای پرواز

محققان دانشگاه بریستول انگلیس دریافتند عنکبوت ها قادرند برای پرواز در هوا از میدان های الکتریکی اتمسفر بهره بگیرند.


به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، از مدت ها قبل محققان عنکبوت هایی را شناسایی کردند که به نظر می رسید با استفاده از تارهای خود در جریان های هوا معلق شده و پرواز می کنند.

اما این دیدگاه دارای نقاط ضعفی است. برای مثال تار این عنکبوت ها شبیه به یک باله است و قابلیت به دام انداختن جریان هوا را ندارد، از طرفی این عنکبوت ها حتی در روزهای بدون باد نیز قادر به پرواز طولانی هستند.

محققان با بررسی بیشتر موضوع به این نتیجه رسیدند که عنکبوت ها از میدان های الکتریکی برای به پرواز درآمدن استفاده می کنند.

این میدان های الکتریکی در اطراف تمام مواد از جمله زمین وجود دارند. محققان برای آزمایش این نظریه، گونه ای از عنکبوت ها موسوم به عنکبوت های لحاف دوز را در یک محیط آزمایشگاهی به دور از باد و میدان های الکتریکی طبیعی مورد آزمایش قراردادند. برای این منظور یک میدان الکتریکی مصنوعی با شدت برابر آنچه در اتمسفر یافت می شود، ایجاد کردند.

عنکبوت ها در واکنش به این میدان الکتریکی، روی نوک پاهای خود ایستادند و انتهای بدنشان را به سمت بالا گرفتند. این وضعیتی است که عنکبوت ها در طبیعت برای شروع پرواز از آن استفاده می کنند. علاوه بر این موهای کوچک موجود در پاهای عنکبوت نیز در واکنش به میدان به صورت عمودی قرار گرفتند. به اعتقاد محققان عنکبوت ها با استفاده از این موها می توانند وجود میدان الکتریکی را احساس کنند.

با افزایش شدت میدان، عنکبوت ها به هوا بلند شدند و با قطع میدان، به روی زمین بازگشتند. این آزمایش نشان داد عنکبوت ها قادرند برای بلند شدن از سطح زمین، میدان های الکتریکی طبیعی را مورد استفاده قرار دهند و پس از شروع پرواز می توانند از جریان های هوا و باد برای حرکت در مسافت های طولانی بهره بگیرند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biology منتشر شده است.


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top