با کمک یک باکتری؛ نفس کشیدن در مریخ ممکن شد

با کمک یک باکتری؛ نفس کشیدن در مریخ ممکن شد

محققان معتقدند ارگانیسم های ریزی به نام سیانوباکتریا قابلیت تولید اکسیژن با نور بسیار کم را دارند. آنها معتقدند با کمک آن می توان ذخیره اکسیژن در مریخ را فراهم کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، اگر انسان نتواند راهی برای نفس کشیدن در مریخ بیابد، ساخت شهرک در این سیاره، پرورش مواد غذایی یا حفر تونل در آن بی فایده خواهد بود.


اما اکنون امید جدیدی برای تامین ذخیره اکسیژن در سیاره سرخ کشف شده است. این امید جدید در حقیقت باکتری به نام cyanobacteria است. این باکتری دی اکسید کربن را می مکد  و در برخی از اماکن زمین با بدترین شرایط ادامه حیات، اکسیژن تخلیه می کند.


در همین راستا گروهی از محققان پژوهشی در  ژورنال ساینس منتشر و این ارگانیسم های کوچک را احتمال حیات انسان در مریخ معرفی کرده اند.


گیاهان و ارگانیسم های دیگر به وسیله فتوسنتز نورخورشید را به انرژی تبدیل می کنند. این در حالی است که سیانوباکتریا در اعماق اقیانوس زندگی می کنند. سیانوباکتریا نیز با کمک فتوسنتز انرژی تولید می کند. اما این عمل در شرایطی انجام می شود که نور خورشید بسیار کم است.


یکی از بخش های فرایند فتوسنتز کلروفیل است. بیشتر گیاهان و ارگانیسم ها نور را با کمک کلروفیل به انرژی تبدیل می کنند. محققان متوجه شده اند سیانوباکتری با استفاده از نوع خاصی کلروفیل به نام «کلروفیل-f» نور مادون قرمز را به انرژی تبدیل می کند. آنها با کمک این شیوه می توانند در چنین محیط های کم نوری زندگی کنند.


در همین راستا محققان معقتدند می توان با ارسال سیانوباکتری به مریخ اکسیژن کافی برای ساکنان آتی این سیاره فراهم کرد. این درحالی است که محققان ارگانیسم های زنده ای در صحرای مجاوه در قطب جنوب و حتی در سطح خارجی ایستگاه فضایی بین المللی کشف کرده اند.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top