همایش آب و هواشناسی ایران در مشهد آغاز شد

همایش آب و هواشناسی ایران در مشهد آغاز شد

دومین همایش ملی آب و هواشناسی ایران روز چهارشنبه طی مراسمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز بکار کرد.


رئیس همایش آب و هواشناسی ایران در این مراسم گفت: همایش در 12 محور از جمله تغییرات آب و هوایی در ایران، ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا، آب و هواشناسی کاربردی، مدلسازی آب و هوا و پیش بینی زیرفصلی، فصلی و بلندمدت برگزار می شود.

خدیجه بوذرجمهری 'آب و هواشناسی و چالشهای محیطی ایران' را محور ویژه این همایش اعلام و بیان کرد: محورهای دیگر 'نظریه پردازی در آب و هواشناسی، آب و هواشناسی همدید و دینامیک ایران، مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی، آب و هواشناسی ماهواره ای، آب و هواشناسی شهری، آب و هواشناسی دیرینه و هیدرو اقلیم' هستند.

دبیر اجرایی همایش نیز گفت: در بخش علمی 66 نفر از استادان و صاحبنظران سراسر کشور به عنوان کمیته علمی و داوران و حدود 40 نفر نیز صرفا به عنوان داور همکاری کردند.

آذر زرین افزود: از مجموع مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس حدود 300 مقاله توسط داوران پذیرش شد که 55 مورد آنها به صورت سخنرانی و بقیه مقالات در قالب پوستر ارائه می شوند.

وی ادامه داد: 9 نفر از استادان برجسته ایران به عنوان سخنران کلیدی همایش دعوت شدند که در زمینه های مختلف علم آب و هواشناسی بطور ویژه سخنرانی خواهند کرد.

دبیر اجرایی دومین همایش ملی آب و هواشناسی ایران گفت: در حاشیه همایش نیز هفت کارگاه تخصصی در خصوص آموزشهای نظری و عملی در ارتباط با تکنیکها، نرم افزارها و مدلهای روز آب و هواشناسی برگزار می شود که از جمله این آموزشها نرم افزارهای بازسازی رخدادهای اقلیمی، روش الگوریتم سیال و آشنایی با ساختار مدلهای گردش کلی است.

دبیر علمی این همایش نیز گفت: در ابتدای قرن بیستم علم آب و هواشناسی بخاطر ماهیت به نسبت ایستای موضوعات مورد مطالعه و ناکارآمدی توسط برخی 'جوجه اردک زشت ' در قلمرو علوم جوی نامیده شد که بخاطراقبال کم محققان در کنج سرویسهای هواشناسی ملی روزگار می گذرانید.

عباس مفیدی افزود: در ابتدای قرن بیست و یکم اما این علم به چنای قوی زیبائی مبدل شده که نه تنها حوزه علوم جوی بلکه بسیاری از حوزه های علمی دیگر را نیز عرصه جولان خود یافته است و میزان نیاز به این علم در جامعه کنونی و برای بشر امروزی به درجه ای رسیده که بدون اغراق مدعیان بی شماری در عرصه علوم پیدا کرده و به شکلی آشکار و در موارد بسیار از چارچوب رسمی و کلاسیک خود خارج شده است.

وی ادامه داد: به همین علت هم اکنون در سطح ملی بنا به مقتضیات روز و نیازهای در حال گسترشی که به این شاخه از علم وجود دارد علاوه بر پایگاه رسمی آکادمیک آن که همانا گروههای جغرافیای دانشگاههای کشور است این شاخه از علم توسط محققان و متخصصانی از گروهها و دانشکده های کشاورزی، منابع آب، مهندسی، علوم پایه، منابع طبیعی، محیط زیست و حتی دانشکده های پزشکی نیز به درجات مختلف بکارگرفته می شود.


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top