تصویر نجومی روز ناسا: ماه آبی و درخت

تصویر نجومی روز ناسا: ماه آبی و درخت

آیا همچین تراز بودن دقیقی تنها در یک ماه آبی اتفاق می‌افتد؟ خیر؛ اما این تصویر در طول یک ماه آبی گرفته شده است.

عکاس، این تصویر را که در آن، ماه آبی و درخت در کنار هم قرار گرفته‌اند، در اواخر ماه ژانویه (اوایل بهمن) گرفته است.

برای اینکار، عکاس باید خیلی سریع مکان مناسب برای قرار گرفتن ماه در پس زمینه و کمان درخت در پیش زمینه (جلوی تصویر) را پیدا می‌کرد. متأسفانه برای گرفتن این عکس، راه دیگری جز نشستن در خاک و قرار دادن دوربین روی سیم خاردار نبود.

کمانی که در درخت مشاهده می‌شود از قبل توسط گاو های گرسنه نایتس فری واقع در کالیفرنیای آمریکا به وجود آمده است.

با کمی برنامه ریزی و زمان بندی مناسب، همچین تصویری که در آن ماه و درخت کنار هم قرار دارند را می‌توان در هر ماه کاملی ثبت کرد.

در این هفته و در طول ماه آبی دیگر، باز هم فرصتی برای گرفتن همچین تصویری به وجود می‌آید. این ماه آبی، دومین ماه آبی سال 2018 خواهد بود و در آن دو قرص ماه کامل در طول یک ماه (خورشیدی) اتفاق می‌افتد.

سالهایی که در آن دو ماه آبی اتفاق بیافتند، نسبتاً نادر هستند. آخرین بار، این اتفاق در سال 1999 (سال 1377-78 شمسی) رخ داد و بار دیگری که این پدیده در آن اتفاق می‌افتد، سال 2037 (سال 1415-16 شمسی) خواهد بود.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top