تصویر نجومی روز ناسا: دایره کهکشان راه شیری در آسمان

تصویر نجومی روز ناسا: دایره کهکشان راه شیری در آسمان

آیا می‌توانیم کل صفحه کهکشانمان را در یک تصویر، به تنهایی بیاوریم؟ بله اما نه با یک بار عکس گرفتن، همچنین برای هر دو قسمت تصویر، برنامه ریزی هایی انجام شده است.

قسمت بالایی تصویر، آسمان شب لبنان را نشان می‌دهد که در شمال خط استوا قرار دارد و در ماه ژوئن سال 2017 (ماه خرداد یا تیر 1396) گرفته شده است. این تصویر در زمانی گرفته شده که نوار مرکزی کهکشان راه شیری، مستقماً بالای سر آسمان لبنان قرار داشته است.

قسمت پایینی تصویر، مانند قسمت بالا، شش ماه بعد در عرض جغرافیایی مخالف نسبت به تصویر قبلی و در کشور شیلی گرفته شده است؛ یعنی در جنوب خط استوا.

هر دو تصویر، آسمان شب را دقیقاً در دو جهت مخالف نسبت به یکدیگر نمایش می‌دهند.

قسمت پایینی تصویر، برعکس شده (ماشین ها و همه چیزهای دیگر) سپس به قسمت بالایی اضافه شده است تا همه نوار مرکزی کهکشان راه شیری به صورت یک دایره و تنها در یک تصویر نمایش داده شود.

ستاره‌ها و سحابی های زیادی در این تصویر قابل مشاهده هستند، مخصوصاً ابر ماژلانی بزرگ در نیمه پایینی تصویر، قابل توجه است.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top