اکثر مردم از درک زیبایی های ریاضی محروم هستند

اکثر مردم از درک زیبایی های ریاضی محروم هستند

برای بسیاری از مردم، درس ریاضی به هیچ عنوان زیبا نیست، اما اکنون واژه "زیبا" از سوی بسیاری از ریاضیدانان در توصیف این علم بکار می رود.

برای برخی ریاضیدانان، زیبایی ریاضی بخشی از چیزی است که به آنان انگیزه مطالعه و تحقیق بیشتر در مورد یک موضوع خاص را می دهد.


فراکتال


زیبایی برخی از مباحث ریاضی کاملا آشکار هستند؛ به عنوان مثال، فراکتال ها (fractals) ساختارهای هندسی هستند که دارای جزئیات مشابه هم بوده و بسیاری از هنرمندان از آنها الهام گرفته اند.فراکتال ها در سنگ های مسجد جامع دهلی

 

اعداد مثلثی


یکی دیگر از موارد زیبایی ریاضی ار می توان در اعداد مثلثی (triangular numbers) مشاهده کرد: دنباله ای از اعداد 1، 3، 6، 10، 15، 21، 28، ... که با ترسیم نقطه به جای هر عدد، در نهایت اشکال مثلثی ایجاد می شود؛ هر عدد مثلثی از حاصل جمع یک سری از اعداد متوالی طبیعی تشکیل شده است.اعداد مثلثی


نکته جالب اینکه اگر هر دو عدد پشت سرهم در سری اعداد مثلثی را با هم جمع کنیم، حاصل جمع یک عدد مربع می شود؛ مثل 4= 3 1 یا 16=10 6 که این دو مثل بر روی هم تشکیل یک مربع را می دهند. اعداد مثلثی


ایده رسم نقطه به جای اعداد، چرخش و ساختن اشکال مختلف مثلث یا چهار گوش (مربع، مستطیل) یکی از جذابیت ها و زیبایی های ریاضی است.


سری هارمونیک


سری هارمونیک (harmonic series) یا همساز، نوعی سری ریاضی خاص است که اعضای آن با نسبت های ...، 4/1، 3/1، 2/1، 1 متناسب هستند و حاصل جمع سری هارمونیک واگراست، بدین معنا که به بی نهایت میل می کند.سری هارمونیک

 

به گفته ویکی نیل، استاد ریاضی دانشگاه آکسفورد، شاید یک قطعه موسیقی، یک ساختمان یا هنر تجسمی در نگاه نخست چندان جذاب و زیبا به نظر نرسند، اما با دست و پنجه نرم کردن با ایده های مختلف می توان زیبایی های ریاضیاتی آن را درک کرد. تفکر درباره ویژگی های زیبایی شناختی ریاضی به درک عمیق تر از این علم کمک شایانی می کند.


آلن فریز، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کارنگی ملون و یکی از برجسته‌ترین متخصصان جهان در حوزه گراف‌های تصادفی و روش احتمالاتی در ترکیبیات، معتقد است که زدن برچسب "هنر یا علم" بر روی ریاضیات ضرورتی ندارد. اگرچه جنبه علمی ریاضی بسیار مهمتر از جنبه هنری آن است، اما حیف است که اکثر مردم از درک زیبایی های ریاضی محروم هستند.

مترجم: معصومه سوهانی

منبع: سیناپرسمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top