ثبت بزرگترین زلزله در سومار/ وقوع زمین لرزه در فیروزکوه

ثبت بزرگترین زلزله در سومار/ وقوع زمین لرزه در فیروزکوه

در هفته گذشته سومار استان کرمانشاه بیشترین زلزله‌ها را داشته که بزرگترین آنها پنج ریشتر بوده و لومار استان ایلام نیز زلزله 4.5 ریشتری را در هفته قبل تجربه کرده است.


به گزارش خبرنگار ایسنا، علاوه بر آن در هفته گذشته یک زلزله کم قدرت 2.9 ریشتری در فیروزکوه تهران به ثبت رسیده است. از نظر محققان این حوزه زون وقوع زلزله 4.3 فیروزکوه، از نظر لرزه خیزی فعال و در بر دارنده گسل‌های لرزه‌زای متعددی است که فاصله مرکز زلزله از شهر فیروزکوه 10 کیلومتر و در سمت غربی این شهر واقع شده است. همچنین این زلزله در 55 کیلومتری شرق شهر دماوند، 95 کیلومتری حاشیه شرقی شهر تهران و حدود 112 کیلومتری از مرکز شهر تهران و در شرق آن واقع شده است.


در شرق تهران، گره تکتونیکی مهمی وجود دارد که محل تلاقی گسل‌های مشا و گسل شمال تهران است. این ناحیه یکی از مهمترین نواحی فعال و لرزه خیز در اطراف شهر تهران است که موجب شده است رخداد زلزله‌ها در شرق شهر تهران نسبت به غرب آن به مراتب بیشتر باشد.


جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:


شنبه 30 دی ماه


در سومار استان کرمانشاه زلزل‌های 2.7، 5، 2.4، 2.8، 3.1، 3، 2.5، 2.4، 3.8، 3.5، 2.5، 2.3، 2.4، 2.1، 2.5، 2.6، 3.5، 2.2، 2.9 ریشتر، در ازگله این استان زلزله‌های 2.4 و 2.3 و در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2 ریشتر به ثبت رسیده است.


هجدک استان کرمان نیز با زلزله‌های 2.3، 2.8 و 2.1 ریشتر لرزید.


در سراب باغ ایلام زلزله 2.2، بسطام استان سمنان زلزله 2.3، کامیاران استان کردستان زلزله 2.1، شوشتر استان خوزستان زلزله 2.5، خوی استان آذربایجان غربی زلزله 2.1، قطور استان آذربایجان غربی زلزله 2 و دهلران استان ایلام زلزله 2.5 ریشتر رخ داده است.


یکشنبه اول بهمن


بهاباد استان یزد با زلزله با زلزله 2.2، شادمهر استان خراسان رضوی با زلزله 2.6، گوریه استان خوزستان با زلزله 2.9، سفیدسنگ استان خراسان رضوی با زلزله 2.2 و رفسنجان استان کرمان با زلزله 2.2 لرزیدند.


در هجدک استان کرمان زلزله‌های 2.6، 3.6، 2.3 ریشتر و در شهداد استان کرمان زلزله 2.3 ریشتر به ثبت رسیده است.


سرپل ذهاب زلزله‌های 2.3 ریشتر، سومار استان کرمانشاه دو زلزله 3.2 ریشتر، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌های 4.2، 2.7، پنج زلزله 2.4، 2.7، دو زلزله 2.9، 2.5، 4، 2.7 و  2.3 ریشتر و ازگله استان کرمانشاه زلزله‌ 2.6 گزارش شده است.


دوشنبه 2 دی ماه


بهاباد استان یزد با زلزله 2 ریشتری، بانه استان کردستان با دو زلزله 2.1 و  2.4 و 2.8 ریشتر،  رزنه استان ایلام با زلزله 2،  بروجرد استان لرستان با زلزله 2.3، صوفیان استان آذربایجان شرقی 2.4، سرخون استان آذربایجان غربی با زلزله 2.1،  گتوند استان خوزستان با زلزله 2.3 و کتالم و سادات شهر استان مازندران با زلزله 2.2 ریشتر لرزیدند.


فیروز کوه استان تهران نیز ز لزله 2.9 ریشتری را تجربه کرد. کانون این زلزله که در عمق 8 کیلومتری بوده است 29 کیلومتری فیروزکوه استان تهران، 33 کیلومتری آرادان استا سمنان و 33 کیلومتری ارجمند استان تهران بوده است. در این منطقه همچنین زلزله 1.5 ریشتر رخ داده است.


در هجدک استان کرمان زلزله‌های 2.3، 2، 2.4 و 2.1 ریشتر به ثبت رسیده است.


سومار استان کرمانشاه زلزله‌های 2.7،  3.6، 2.1، 3.4، 2.3، 2.6 ریشتر و در قصر شیرین استان کرمانشاه زلزله‌های 3.3، 2.9 ریشتر رخ داده است.


در سردشت استان آذربایجان غربی زلزله 3.1 ریشتر رخ داد. عمق این زلزله 16 کیلومتری و کانون آن در 5 کیلومتری سردشت استان آذربایجان غربی، 28 کیلومتری کانی سور استان کردستان و 30 کیلومتری عراق بوده است.


در آسارا استان البرز زلزله 2.2، نیشابور استان خراسان رضوی زلزله 2.2، رباط پشت بادام استان یزد زلزله 2، دهرم استان فارس زلزله 2.9 و در شهرآباد استان خراسان رضوی زلزله 2.1 ریشتری به ثبت رسیده است.


ساغند استان یزد نیز زلزله 3.5 ریشتری را تجربه کرده است. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و کانون آن در 23 کیلومتری ساغند، 59 کیلومتری رباط پشت بادام و 79 کیلومتری خرانق استان یزد گزارش شده است.


در کنارتخته استان فارس زلزله 3.6 ریشتری به ثبت رسید. کانون این زلزله که در عمق 8 کیلومتری بوده است در 6 کیلومتری کنار تخته و 9 کیلومتری خشت استان فارس و 21 کیلومتری وحدتیه استان بوشهر بوده است.


صوفیان استان آذربایجان شرقی با زلزله 3 ریشتری لرزید که عمق آن در 9 کیلومتری بوده است. بعد از این زلزله زلزله 3.1 ریشتری در این منطقه گزارش شد که عمق آن 11 کیلومتری بوده است. کانون این زلزله در 8 کیلومتری صوفیان، 22 کیلومتری سیس و 25 کیلومتری سرد رود استان آذربایجان شرقی رخ داده است.


در هندیجان استان خوزستان زلزله 3.4 ریشتری در عمق 20 کیلومتری رخ داده است.کانون این زلزله در 42 کیلومتری هندیجان و 66 کیلومتری زهره استان خوزستان و 62 کیلومتری بندر دیلم استان بوشهر گزارش شده است.


سه شنبه 3 دی ماه


چوار استان ایلام با زلزله 2.7، قره ضیالدین استان آذربایجان غربی با زلزله 2، اهر آذربایجان شرقی با زلزله 2.3 و زرآباد استان آذربایجان غربی با زلزله 2.3 ریشتر لرزیدند.


در سومار استان کرمانشاه زلزله‌های 3.3، 3.5، 2.7 و  2.9 ریشتر، در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله‌های 3.6، 3.3، 2.9 و 2.8 ریشتر و در ازگله کرمانشاه زلزله‌ 2.6 ریشتر رخ داده است.


علاوه بر آن کوهبنان استان کرمان زلزله 2.3 ریشتر، هجدک استان کرمان زلزله‌های 2.6 و 2.2 ریشتر و در بهاباد استان یزد زلزله 2.3 ریشتر تجربه کرده است.


لومار ایلام زلزله 4.5 ریشتری را تجربه کرده است. این زلزله در عمق 9 کیلومتری و کانون آن در 5 کیلومتری لومار، 25 کیلومتری ارکواز و 32 کیلومتری بدره استان ایلام گزارش شده است.


جزیره لارک استان هرمزگان نیز با زلزله 3.2 ریشتری لرزید. کانون این زلزله که در عمق 13 کیلومتری بوده در 46 کیلومتری جزیره لارک، 55 کیلومتری سوزا و 59 کیلومتری قشم استان هرمزگان بوده است.


در درب گنبد استان لرستان زلزله 2.1،احمد آباد استان یزد زلزله 2.5، بروجرد استان لرستان زلزله 2 و شربیان استان آذربایجان شرقی زلزله 2 رخ داده است. 


چهارشنبه 4 دی ماه


سومار استان کرمانشاه زلزله‌های 2.3، 2.6، 2.8 و 2.5 ریشتر، گهواره استان کرمانشاه زلزله 2.4، هجدک استان کرمان زلزله 2.3، 2.4، درب بهشت استان کرمان زلزله 2.7، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله‌های 2.7 و 2.2، رباط پشت بادام استان یزد زلزله 2.3،تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله 2.7 و اهر استان آذربایجان شرقی زلزله 2.2 ریشتر گزارش شده است.


پنج‌شنبه 5 دی


در سومار استان کرمانشاه زلزله‌های 3.2، 2.6، 2.5ریشتر و در قصر شیرین استان کرمانشاه زلزله 3.3 ریشتر به ثبت رسید.


در هجدک استان کرمان زلزله‌ 2.3 ریشتر گزارش شده است.


در سلامی استان خراسان رضوی زلزله 2، رازقان استان مرکزی زلزله 2.2، بروجرد استان لرستان زلزله 2.7، تخت استان هرمزگان زلزله 2.3، زیارتعلی استان هرمزگان زلزله 2.9 رخ داده است.


هشتبندی استان هرمزگان با زلزله 4.1 ریشتر لرزید. عمق این زلزله در 20 کیلومتری و کانون آن در 3 کیلومتری هشتبندی و 36 کیلومتری بیکاه استان هرمزگان و  28 کیلومتری منوجان استان کرمان بوده است.


جمعه 6 دی


در ارسک استان خراسان شمالی زلزله 2.6 و 2.3، زمان آباد استان سمنان زلزله 2.9، فیروزان استان همدان زلزله 2.8، سفید سنگ استان خراسان رضوی، بروجرد استان لرستان زلزله 2.5، قلعه رئیسی استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.4، شوشتر استان خوزستان زلزله 2.7 و قائمیه استان فارس زلزله 2.6 ریشتر گزارش شده است.


در هجدک استان کرمان زلزله‌های 2.2، 2.5، 2.7 ریشتر به ثبت رسیده است.


در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ 3.1 و کرند استان کرمانشاه زلزله 2.3 ریشتر رخ داده است.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top