کاهش چشمگیر آب در سدهای کشور

کاهش چشمگیر آب در سدهای کشور

آمارهای اخیر از وضعیت بهره‌برداری مخازن سدها نشان می‌دهند، که از آغاز سال آبی جاری، یعنی اول مهرماه امسال، تا بیستم دی‌ماه، 14 درصد از حجم مخازن‌ سدها کاهش پیدا کرده است.

طبق آمارهای موجود، کاهش حجم مخازن سدها از لحاظ عدد و رقم نشان می‌دهد که حجم 23.71 میلیارد مترمکعب به 20.38 میلیارد مترمکعب تقلیل یافته است.


این در حالی است که در شرایط کنونی، کل مخازن سدهای موجود در کشور به اندازه 50 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد، اما میزان آب ورودی به آن‌ها 33 درصد کم شده است.


گذشته از آن، میزان خروجی آب سدهای کشور هم تغییر کرده و با کاهش روبرو شده است. به این معنی که سال گذشته، 8.16 میلیارد مترمکعب به عنوان میزان خروجی سدها اعلام شده بود، در حالی‌که در سال جاری با میزان خروجی 7.68 میلیارد مترمکعب مواجه هستیم. این تغییر نشان‌دهندۀ 6 درصد کاهش خروجی سدهای کل کشور است.


گفتنی است که در شرایط کنونی، از ظرفیت مخازن سدهای کل کشور تنها 41 درصد پر شده است و در قیاس با سال گذشته که در همین زمان، 50 درصد از حجم این مخازن پر بوده است، کاهش چشمگیری را تجربه می‌کنیم.

طرح از ایسنا

منبع: سیناپرسمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top