پدیده خورشید کاذب ارتباطی با زلزله ندارد.

پدیده خورشید کاذب ارتباطی با زلزله ندارد.


1396/08/29
فیلم کوتاهی که گفته میشود از ساعاتی قبل از زلزله اخیر در استان کرمانشاه از رویت نوری نزدیک خورشید ثبت شده و به گفته منتشر کنندگان آن ارتباط مستقیمی با زلزله دارد چیزی نیست جز شکست نور بر اثر یک پدیده جوی  که هیچ تاثیر خاصی بر جو یا کره زمین ندارد و صرفا از دید ناظر زمینی نور خورشید در برخورد با ابر های سیروس شکسته و به صورت هاله نورانی دیده میشود.
جالب توجه این که خورشید کاذب امروز نیز در شهر مشهد مشاهده شده و برخی کانال های تلگرامی و خبری مشاهده آن را پیش در آمدی برای یک زمین لرزه در مشهد میدانستند.

درباره خورشید کاذب
 خورشید کاذب   Sun dog (نام‌های دیگر: خورشید مجازی، عکس خورشید، پیراخورشید) یک پدیده جوی است که باعث می‌شود در آسمان در دو سوی خورشید نقاطی روشن از نور دیده شود. این نقاط اغلب به صورت حلقه و هاله نور دیده می‌شوند. پدیده پیراخورشید زمانی رخ می‌دهد که خورشید نزدیک به افق باشد و نور آن از ابرهای پراکنده سیروس گذشته و به ما برسد و بلورهای یخ هوا نور آن را بشکنند.  جهت قرارگیری این بلورها در ایجاد این پدیده اهمیت دارد و این کریستال‌ها که استوانه‌هایی شش‌ضلعی هستند باید برای شکستن نور خورشید در حالتی عمودی بایستند 

پدیده خورشید کاذب ممکن است در همه نقاط جهان و در همه فصول رخ دهد. در مورد ماه هم پدیده مشابهی به نام پیراماه  روی می‌دهد اما به خاطر نور کم ماه بسامد رخ دادن آن بسیار کمتر از پیراخورشید است. 

 


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
تاکنون 1 نظر و پیام ارسال شده است.
علی نوری   1396/09/27
این عبورومرورفرشته هاقبل بعد ویاهنگام حوادث ویرانگرهستندTop