ایران 17 بار لرزید!

ایران 17 بار لرزید!

دو زلزله 4 و 4.6 ریشتر در هفته گذشته به ترتیب در قائمیه استان فارس و هفتگل استان خوزستان به ثبت رسید و بررسی زمین لرزه‌های هفته گذشته نشان می‌دهد 9 زلزله از 17 زلزله بیش از 3 ریشتر در استان فارس رخ داده است.


به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ از 17 رخداد لرزه‌ای بیش از 3 ریشتر در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 9 زمین لرزه در استان فارس رخ داده است به گونه‌ای که علاوه بر زلزله 4 ریشتر ثبت شده در قائیمه 3 زلزله، در دهرم  4 زلزله و در خانه نیان این استان 2 زلزله بیش از 3 ریشتر رخ داده است. 


بزرگترین زلزله هفته گذشته نیز در هفتگل استان خوزستان با بزرگای 4.6 رخ داد.


شرح زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:


یکشنبه 9 مهر


در خشت استان فارس زلزله 2.6، قاضی استان خراسان شمالی زلزله 2.1، فاریاب استان کرمان زلزله 2.9، سربیشه استان خراسان جنوبی زلزله 2.2، یخ استان یزد زلزله 2.9، خانه زنیان استان فارس زلزله 2.1، رامهرمز استان خوزستان زلزله 2.8، ماهان استان کرمان زلزله 2 ریشتری رخ داد.


علاوه بر آن زلزله‌هایی در صحنه استان کرمانشاه با بزرگای 2، شوقان استان خراسان شمالی با بزرگای 2، سفیدسنگ زلزله و 2 توتکاین استان گیلان با بزرگای 2.9 به ثبت رسید.


دوشنبه 10 مهر


زلزله‌های روز 10 مهر با زلزله 3.9 ریشتری در محمله استان فارس آغاز شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و کانون آن در 14 کیلومتری محمله، 15 کیلومتری علامرودشت و 21 کیلومتری مهر استان فارس بوده است.در پاوه استان کرمانشاه زلزله 2، توتکاین استان گیلان زلزله 2.2، اردکان استان فارس زلزله 2.9، مهران ایلام زلزله 2.5، کمیجان استان مرکزی زلزله 2.2، مهران استان ایلام زلزله 2.3، قوچان استان خراسان رضوی زلزله 2.9، خوسف استان خراسان جنوبی زلزله 2، بالاده استان فارس زلزله 2.6، گرماب استان خراسان شمالی زلزله 2.1 به ثبت رسیده است.


زلزله گرماب استان خراسان شمالی با بزرگای 3.9 دومین رخداد لرزه‌ای مهم روز 10 مهرماه بوده است. کانون این زلزله که در عمق 11 کیلومتری رخ داد در 15 کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی و 20 کیلومتری گلی داغ و 32 کیلومتری مراوه تپه استان گلستان گزارش شد.خشت استان فارس نیز زلزله 3 ریشتری را تحربه کرد. عمق این زلزله در 9 کیلومتری و کانون آن در 18 کیلومتری خشت و 24 کیلومتری کنار تخته استان فارس و 26 کیلومتری وحدتیه استان بوشهر بوده است.در خانه زنیان استان فارس نیز زلزله 3.1 ریشتری به ثبت رسید. این زلزله در عمق 11 کیلومتری و کانون آن در 25 کیلومتری خانه زنیان، 26 کیلومتری کازرون و  33 کیلومتری بالاده استان فارس بوده است.زلزله 3 ریشتری نیز در تفرش استان مرکزی گزارش شده است. کانون این زلزله که در عمق 10 کیلومتری بوده در 20 کیلومتری تفرش، 31 کیلومتری غرق آباد و 35 کیلومتری ساوه استان مرکزی بوده است.زلزله های 2 و 2.3 ریشتری هجدک استان کرمان، 2.2 ریشتری ساوه استان مرکزی، 2.6 ریشتری شنبه استان بوشهر، 2.4 ریشتری سفید سنگ استان خراسان رضوی از دیگر رخدادهای روز 10 مهر بوده است.


سه شنبه 11 مهر


بهبهان استان خوزستان با زلزله 2.8، دهرم استان فارس با زلزله 2.5، دو گنبدان با زلزله 2.2 ، دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزل 2.2 و مومن آباد استان لرستان با زلزله 2 ریشتری لرزیدند.


در فیروزکوه استان تهران نیز زلزله 1.7 در عمق 8 کیلومتری ریشتر به ثبت رسید. کانون این زلزله 29 کیلومتری فیروزکوه، 32 کیلومتری ارجمند استان تهران و 34 کیلومتری آرادان استان سمنان بوده است.


شاهو استان کرمانشاه نیز با زلزله 3.1 ریشتری لرزید. عمق این زلزله 10 کیلومتری و کانون آن در یک کیلومتری شاهو، 13 کیلومتری جوانرود و 17 کیلومتری پاوه استان کرمانشاه بوده است.در نوشین آباد استان آذربایجان غربی زلزله 2، اسدآباد استان همدان زلزله 2.1، سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله 2.1، موسیان استان ایلام زلزله 2.4 و شاهو استان کرمانشاه زلزله 2.2 به ثبت رسیده است.


چهارشنبه 12 مهر


زلزله زهکلوت استان کرمان با بزرگای 2.8 اولین زلزله روز 12 مهرماه بوده است و بعد از آن زلزله‌های میداود استان خوزستان با بزرگای 2.3، نقده استان آذربایجان غربی با بزرگای 2.2، هجدک استان کرمان با بزرگای 2، محمدآباد ریگان استان کرمان با بزرگای 2.7، مهران استان ایلام با بزرگای 2.5 و سیرچ استان کرمان با بزرگای 2.5 رخ داد.


در محمد آباد ریگان استان کرمان زلزله‌ای با بزرگای 3.1 ریشتر رخ داده است. این زلزله در عمق 14 کیلومتری و در 52 کیلومتری محمدآباد ریگان و 53 کیلومتری زهکلوت استان کرمان و 70 کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل سیستان و بلوچستان بوده  است.زلزله دانسفهان استان اصفهان با بزرگای 2.5، رهکلوت استان کرمان با بزرگای 2.9 و 2.6، طبس استان خراسان جنوبی با بزرگای 2.1، تایباد استان خراسان رضوی با بزرگای 2.6، دهج استان کرمان با بزرگای 2.6، دهرم استان فارس با بزرگای 2.5، پاریز استان کرمان با بزرگای 2.2 و بافق استان یزد با بزرگای 2 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز 12 مهر بوده است.


در دهرم استان فارس نیز زلزله 3.2 ریشتری به ثبت رسید. عمق این زلزله در 10 کیلومتری و کانون آن در 11 کیلومتری دهرم و 37 کیلومتری فراشبند فارس و 46 کیلومتری شنبه استان بوشهر گزارش شده است.پنج‌شنبه 13 مهر


گراب سفلی استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله 3.4 ریشتری لرزید. این زلزله در عمق 5 کیلومتری و در کانون 23 کیلومتری گراب سفلی، 23 کیلومتری چرام و 28 کیلومتری مارگون استان کهگیلویه وبویر احمد رخ داده است.اولین زلزله مهم هفته قبل در قائمیه استان فارس رخ داده است. عمق این زلزله با بزرگای 4 در 14 کیلومتری و کانون آن در 6 کیلومتری قائمیه، 8 کیلومتری نودان و 27 کیلومتری کازرون استان فارس گزارش شده است.بعد از آن بزرگترین زلزله هفته گذشته با بزرگای 4.6 در هفتگل استان خوزستان به ثبت رسید. این زلزله در عمق 13 کیلومتری بوده که در 31 کیلومتری هفتگل، 34 کیلومتری ویس و 39 کیلومتری رامهرمز استان خوزستان به ثبت رسیده است.در دهرم استان فارس نیز زلزله 3.4 ریشتری در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. کانون این زمین‌لرزه در 28 کیلومتری دهرم، 42 کیلومتری افزر و 51 کیلومتری قیر استان فارس بوده است.


زلزله 2.2 ریشتری میمه اصفهان، 2.2 ریشتری سفید سنگ، 2.2 ریشتری بافق2.7 ریشتری شوقان استان خراسان شمالی، 2.9 ریشتری سومار استان کرمانشاه، 2.2 ریشتری لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد، 2.1 ریشتری نراق استان مرکزی، 2.2 و 2.5 ریشتری راور استان کرمان 2.9 ریشتری زیارتعلی استان هرمزگان و 2.3 ریشتری حسینیه استان خوزستان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای هفته گذشته بوده است.


در سومار کرمانشاه نیز دو زلزله مهم 3.3 و 3.1 ریشتری در عمق 5 کیلومتری به ثبت رسید. کانون این زلزله‌ها در 25 کیلومتری سومار استان کرمانشاه و 49 کیلومتری صالح آباد و 54 کیلومتری زرنه استان ایلام رخ داده است.آخرین زلزله مهم روز پنج‌شنبه 13 مهرماه در دهرم استان فارس رخ داد. کانون این زلزله که در عمق 8 کیلومتری رخ داد در 13 کیلومتری دهرم، 32 کیلومتری فراشبند و 44 کیلومتری فیروز آباد استان فارس گزارش شد.


جمعه 14 مهر


زلزله‌های دهرم استان فارس با بزرگای 3 و 3.1 ریشتر اولین زلزله‌های ثبت شده مهمر در روز 14 مهرماه بوده است. این زلزله‌ها به ترتیب در اعماق 5 و 8 کیلومتری و کانون آن در 19 کیلومتری دهرم، 48 کیلومتری افزر و 50 کیلومتری فیروز آباد استان فارس رخ داده است.


خانه زنیان استان فارس نیز با زلزله 3.1 ریشتری لرزید. کانون این زلزله که در عمق 10 کیلومتری رخ داده در 19 کیلومتری خانه زنیان، 30 کیلومتری کازرون و 32 کیلومتری نودان استان فارس رخ داده است.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top