تصویر پانارومای ناسا از قلب کهکشان راه شیری

تصویر پانارومای ناسا از قلب کهکشان راه شیری

رصدخانه "چاندرا"(Chandra) متعلق به "سازمان فضایی آمریکا"(ناسا) تصویر زیبایی از فعالیت‌های قلب کهکشان راه شیری منتشر کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، زمین در حومه کهکشان بزرگ و مارپیچی راه شیری قرار دارد و فاصله آن با مرکز فعال و پرتکاپوی آن که بیشتر فعالیت‌های کهکشانی در آن در حال انجام است، حدود 26 هزار سال نوری است.

رصدخانه چاندرای ناسا تصویر پانارومای جدیدی از قلب کهکشان راه شیری منتشر کرده است که عرض آن 400 سال نوری و طول آن 900 سال نوری است.

در توضیحات مربوط به این تصویر اعلام شده است که حتی از این فاصله نیز افزایش میزان انرژی در مرکز کهکشان به خوبی حس می‌شود.

در این تصویر باقی‌مانده‌های ابرنواختری، منابع پرتوی اشعه ایکس باریک ناشی از سیاه‌چاله‌ها و یا ستاره‌های نوترونی، و صدها ستاره کوتوله مشاهده می‌شود.

بعضی از این خوشه‌های نجومی به زودی منفجر شده و ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌هایی را ایجاد خواهند نمود.

در مرکز تصویر "کمان ای *"( Sagittarius A* ) مشاهده می‌شود که یک منبع قوی امواج رادیویی بسیار فشرده و پرجرم در مرکز کهکشان راه‌شیری است. انتظار می‌رود که این جرم یک سیاه‌چاله ابر پرجرم باشد. از لحاظ ظاهری در مرز صورت فلکی کمان و عقرب قرار دارد.

ابعاد این سیاه‌چاله سه میلیون برابر خورشید است.Top