فراخوان استقرار تلسکوپ ها و ابزار رصدی در سایت رصدخانه

فراخوان استقرار تلسکوپ ها و ابزار رصدی در سایت رصدخانه

مدیر طرح رصدخانه ملی ایران به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی که مایل به ساخت رصدخانه هستند پیشنهاد کرد از سایت رصدخانه ملی ایران برای استقرار تلسکوپ های خود استفاده کنند.
دکتر حبیب خسروشاهی در گفت و گو با خبرنگار دیده بان علم ایران خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری و تلاش چندین ساله در طرح رصدخانه ملی ایران زیرساختهای مناسبی در سایت رصدخانه در قله گرکش فراهم شده که میتوان چند تلسکوپ دیگر را نیز در کنار تلسکوپ رصدخانه ملی مستقر کرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای علمی، هزینه های سنگین و روند طولانی مکان یابی رصدخانه ها و فراهم کردن زیرساختهای فنی و پشتیبانی برای آنها گفت: محل رصدخانه ملی که با مطالعات دقیق مکان یابی شده از لحاظ صاف بودن آسمان و تعداد شبهای مناسب شرایط منحصر به فردی دارد و فعالیتهای اجتماعی وسیعی نیز برای پیشگیری از آلودگی نوری منطقه انجام شده است و ظرفیت خوبی برای استقرار حداقل چهار تلسکوپ کوچکتر (با قطر یک تا سه متر) در محوطه اطراف تلسکوپ رصدخانه ملی وجود دارد.
خسروشاهی خاطرنشان کرد: رصدخانه ملی از متقاضیان نصب تلسکوپ یا ابزارهای رصدی و پژوهشی دیگر استقبال می کند.


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top