هفدهمین دورۀ جایزۀ ترویج علم

هفدهمین دورۀ جایزۀ ترویج علم

در میان برگزیدگان جایزه سالانه انجمن ترویج علم نام اسدالله قمری نژاد و سیاوش صفاریان پور منجمان آماتوری ایرانی نیز به چشم میخورد.

برگزاری سالانۀ هفتۀ ترویج علم در ایران که اکنون به پنجمین دورۀ خود رسیده و هم زمان است با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که از سوی سازمان بین المللی یونسکو در تقویم جهانی ثبت شده است، نشانه ای است از اینکه هنوز علی رغم تمام دشواری ها و موانعِ موجود کسانی در ایران به مقولۀ ترویج علم می اندیشند و می کوشند با کاستن از فاصلۀ موجود میان نهادهای تولیدکنندۀ علم و عموم مردم، درک و علاقۀ عمومی به علم را افزایش دهند. شاید تذکر مجدد این نکته در پایان هفتۀ ترویج علم بی مناسبت نباشد که جلب اعتماد عمومی به علم، تشویق دانش آموزان برای پیوستن به نسل آیندۀ دانشمندان، حمایت از نهادهای تولید کنندۀ علم و سرانجام دخالت دادن نظرات و حساسیت های عمومی در تصمیم های مربوط به علم و فناوری ممکن نخواهد بود مگر از راه داشتن برنامه ای منسجم و پایدار برای بسط اندیشۀ علمی میان عموم مردم و تشویق دانشمندان به برقراری ارتباطاتی سازنده تر با مردم. در یک کلام، ترویج علم در زمرۀ منافع و خیرهای عمومی است که نفع و نتیجۀ آن به همۀ نهادها، دستگاه ها و افراد دخیل در رشد و توسعۀ علمی می رسد و دقیقاً به همین دلیل باید از حمایت همۀ آنان برخوردار باشد.
اما تجربۀ امسال انجمن ترویج علم در برگزاری این هفته نشان داد که میان ایدئال های نظری و آنچه در عمل رخ می دهد شکاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. نهادها و دستگاه ها و سازمان هایی که وظیفۀ تعریف شده و ذاتی شان حمایت از علم و کمک به ترویج آن است، نه درک چندان درستی از مفهوم علم و ترویج آن دارند و نه علاقه ای به ارائۀ کمک های ولو اندک در امور اجرایی و ستادی. در فضایی که شعار دانشگاه ها و مراکز تولید علم تولید سرمایه و تجاری سازی و کسب درآمد است و در محیطی که تنها ملاک ارزیابی اعضای هیأت علمی تولید مقاله و انتشار آن در مجلاتی است که شاید تعداد خوانندگانش کمتر از نویسندگانش باشد، به راستی چه جایی برای ترویج علم و سخن گفتن از علم به زبان ساده و همه فهم و تلاش برای جذب مخاطبان غیرمتخصص وجود دارد؟ در فضایی که در آن نهادهای علمی به راه خود می روند و عموم مردم نیز چندان دغدغۀ پیگیری، نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی و فناورانه را ندارند، جایگاه نهادهای واسطی که می کوشند میان این دو قطب پل بزنند کجا است؟ آیا باید فعالیت های ترویجی را هم به فهرست بلندبالای آیین نامه های ارتقای اعضای هیأت علمی افزود و برای آن هم امتیازاتی در نظر گرفت و قاعدۀ بازیِ نامبارک «منتشر کن تا زنده بمانی» را پذیرفت، یا چشم امید به فضاهای کمتر اداریِ بیرون از دانشگاه داشت و ترویج علم را در قالب نهادها و فعالیت های مدنی پیش بُرد؟ اینها پرسش هایی است که انجمن ترویج علم ایران و همۀ کسانی که به فعالیت های ترویجی علاقه دارند باید بدان بیندیشند و برایش پاسخ هایی قانع کننده بیابند.
اما در این میانه هنوز شعله هایی می درخشد و چراغ های امیدی روشن است. هنوز هستند کسانی که فارغ از نظام نامه های خشک و رسمی از حیرت کردن در مقابل طبیعت و یادگرفتن رازهای آن لذت می برند. هستند معلمان، آموزگاران، فعالان، خیران، روزنامه نگاران و نهادهایی که صرف ظر از وظایف اداری و سازمانی خود برای ترویج علم ارزش قائل اند. هنوز نگاه های کنجکاو و خیرۀ دانش آموزانی که از نمایشگاه های علمی بازدید می کنند نور این امید را در دل ما زنده نگه می دارد که شاید ریشۀ نهال نازک علم در آب باشد، و شاید هنوز بتوان از لذت علم ورزی و علم آموزی دفاع کرد.
هیأت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران با افتخار اعلام می کند که تنوع و حجم فعالیت های ترویجی انجام شده در کشور بیش از آن است که جایزۀ ترویج علم بتواند انعکاس منصفانۀ همۀ آن فعالیت ها باشد. با این حال، بر اساس بررسی ها و داوری های هیأت داورانو پس از طرح سوابق فعالیت کاندیداها در هیأت مدیره، جوایز هفدهمین دورۀ جایزۀ ترویج علم ایران در سال 1395 به افراد و نهادهای زیر اهدا می شود.
هیأت داوران به دلیل یک عمر فعالیت و تلاش بی وقفه، مسئولانه، هدفمند، همه جانبه، انسانی و اخلاقی در حوزه های دانشگاهی و عمومی در راستای بسط علم جامعه شناسی و همچنین تعهد به تداوم کار علمی و ترویجی جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل فعالیت های گسترده و پیگیر در تلویزیون و دیگر رسانه های ارتباط جمعی با هدف معرفی علم به زبان ساده به عموم مردم و تلاش های بی وقفه و مسئولانه برای تولید برنامه هایی جذاب و اطلاع بخش در زمینۀ علوم، جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای سیاوش صفاریان پور تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل بیش از سی سال تدریس، پژوهش و تلاش در حوزه های دانشگاهی و عمومی برای بسط علوم زیستی و مقولات زیست محیطی در استان های مختلف کشور جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای هنریک مجنونیان تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل انجام فعالیت های نوآورانه و ترویجی به ویژه در زمینۀ همگانی سازی نجوم از طریق رسانه های مختلف از جمله نشریات علمی و ترویجی، برنامه های تلویزیونی و فعالیت های آموزشی جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای اسدالله قمری نژاد تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی در زمینۀ ریاضیات از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه ها و اجرای جشنواره های علمی-آموزشی جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به خانۀ ریاضیات کرمان تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی در حوزۀ دانش آموزی، برگزاری دوره ها و کارگاه ها و اجرای جشنواره های علمی-آموزشی در مدارس تهران جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به پژوهش سرای ابن سینا تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل سال ها فعالیت ترویجی و آموزشی در عرصۀ تاریخ علم و به ویژه تأسیس موزۀ تاریخ علم اردبیل و کوشش برای ارائۀ درکی درست از تاریخ علم جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای محمد انوار تقدیم می کند.
هیأت داوران به دلیل سال ها خدمت صادقانه در حوزۀ آموزش دانش آموزان مناطق عشایری جایزۀ بهمن بیگی(جایزه معلمان مروج مناطق محروم) سال 1395 را به جناب آقای عباس رضائیان کوچی تقدیم می کند.

آسمان پارس این موفقیت ارزنده را به منجمان پرتلاش جناب اقای صفاریان پور و قمری نژاد تبریک و برای این دوستان موفقیت آرزو میکند.


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.

Top