فراخوان ارایه سخنرانی و پوستر در هفتمین کارگاه بین المللی اختفا و گرفت ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۵

فراخوان ارایه سخنرانی و پوستر در هفتمین کارگاه بین المللی اختفا و گرفت ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۵

فراخوان ارایه سخنرانی و پوستر در هفتمین کارگاه بین المللی اختفا و گرفت
(برای منجمین نیمه حرفه ای)

هفشجان و شهرکرد، ایران
۱۸ تا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۵


مباحث کارگاه
- بخش ماه شناسی و اختفاهای نجومی
- بخش سیارک ها و دنباله دارها
- بخش ستارگان متغیر، سیارات فراخورشیدی و فرآیند رصد
- بخش اخترزیست شناسی

برگزار کنندگان: آیوتا خاورمیانه، موسسه هفت آسمان هفشجان، دانشگاه شهرکرد، اتحادیه جهانی نجوم

خلاصه مطالب جهت سخنرانی و یا پوستر را می توانید به شکل وورد و در قالب مورد نظر که در وب سایت منتشر شده است ارسال کنید. الزامی برای ارسال کل مقاله نیست. داوران براساس خلاصه مطلب ارایه شما نظر خواهند داد که مطلب شما به صورت سخنرانی و یا پوستر ارایه شود. کلیه سخنرانی ها در قالب زمان های ۲۰ دقیقه ای می باشد. متن خلاصه ها، لازم است در زمان در نظر گرفته شده و به زبان انگلیسی ایمیل شوند. کلیه خلاصه های سخنرانی و پوستر در کتاب کارگاه منتشر می شود. ارائه گواهی سخنرانی و یا پوستر فقط برای کسانی است که در کارگاه حضور دارند.
زبان کنفرانس انگلیسی است ولی اگر سخنرانی شما به زبان فارسی است، لازم است در ابتدای صحبت خلاصه ای به شکلانگلیسی ارایه شود. کلیه متن اسلاید ها نیز لازم است به زبان انگلیسی باشد. همچنین زبان ارایه پوسترها نیز انگلیسی است ولی اگر شما تمایل دارید به زبان فارسی پوستر خود را تهیه کنید، لازم است یک خلاصه مناسب از متن را در پوستر خود قرار دهید. همچنین لازم است پیش از ارسال خلاصه (سخنرانی یا پوستر)، فرم ثبت نام در کارگاه (وب سایت) را پر کنید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کارگاه مراجعه فرمایید.

مهلت ارسال خلاصه: اول بهمن ماه 1395


طراح پوستر: ساره واحدی
تصویر پس زمینه پوستر: محسن خورشیدی

www.iota-me.com/oe.php
iotamiddleeast@yahoo.comTop