فیلم تایم لپس از زیبایی های آسمان شب

فیلم تایم لپس از زیبایی های آسمان شب

فیلم تایم لپس از زیبایی های آسمان شب

کلیپ تایم لپس از تکه فیلم هایی که در مناطق مختلف ایران از حرکت آسمان و اجرام زیبای آن در کنار مناظر زمینی توسط محمد رحیمی گرفته شده است.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top