سیاره نهم احتمالا عامل شیب کل منظومه شمسی است

سیاره نهم احتمالا عامل شیب کل منظومه شمسی است

ستاره شناسان معتقدند، فرضیه 'سیاره نهم' که گمان می رود بعد از پلوتو وجود داشته باشد احتمال عامل شیب کل منظومه شمسی است.


دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا اوایل سال جاری میلادی از احتمال وجود سیاره ای با جرمی 10 برابر جرم زمین و در فاصله حدود 19 میلیارد مایلی خبر دادند.


اکنون همین محققان معتقدند که سیاره نهم عامل شیب عجیب منظومه شمسی نیز هست؛ این موضوع که چرا منظومه شمسی در یک شیب عجیب واقع شده است؛ یکی از بزرگترین اسرار ستاره شناسی بوده که ده ها سال ستاره شناسان را به خود مشغول کرده است.همه سیارات از جمله زمین در یک سطح مسطح نسبت به خورشید می چرخند. اما این سیاره نهم در یک زاویه شش درجه ای نسبت به خط استوای خورشید می چرخد.


پروفسور 'مایک بران' که کشف اولیه سیاره نهم را اعلام کرد، گفت: این راز آنقدر عمیق و توضیح آن آنقدر دشوار است که مردم درباره آن صحبت نمی کنند.


اما اکنون دانشمندان تصور می کنند که مدار بسیار کج سیاره نهم می تواند عامل شیب منظومه شمسی باشد.


بر اساس محاسبات به نظر می رسد که این سیاره بزرگ حدود 30 درجه خارج از سطح مداری سایر سیارات می چرخد که احتمالا 'شیبی' به منظومه شمسی اعمال می کند.


پروفسور بران افزود: از لحاظ ریاضی با توجه به اندازه و مسافت فرض شده سیاره نهم، یک شیب شش درجه ای کاملا با الگوهای منظومه شمسی جور در می آید.


به گفته محققان، این یافته نه تنها از اسرار شیب منظومه شمسی پرده برمی دارد، بلکه مدرک بزرگتری ارائه می دهد که سیاره نهم واقعا وجود دارد.


منبع: ایرنامشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top