چهارمین مدرسه تابستانی نجوم برگزار شد

چهارمین مدرسه تابستانی نجوم برگزار شد

روزهای ۷ تا ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت، شاهد برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی نجوم به مدت ۴ روز بود. در این دوره ۱۱۷ نفر فرم ثبت نام اولیه را تکمیل نمودند که در نهایت ۲۱ نفر از شهرهای برازجان، مشهد، اهواز، کرج، تهران، تاکستان، نجف آباد، هفشجان، کاشان، یزد، بابل، ساری و اراک پذیرفته شدند.

برنامه روز نخست چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- پخش سرود ملی و خوشامد آقای رکنی سرپرست محترم گروه نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران.
- بخش نخست سخنرانی آقای آتیلا پرو با عنوان سوژه هایی برای رصد نیمه حرفه ای ها، که بخش اول با تمرکز برروی دنباله دارها و سیارک ها ارایه شد (مدت ارایه 135 دقیقه).
- کارگاه آقای کوروش رکنی با عنوان فتومتری و کاهش اطلاعات (مدت ارایه 150 دقیقه).
- سخنرانی آقای حامد الطافی مهربانی با عنوان استفاده صحیح از تلسکوپ و مقرها (مدت ارایه 75 دقیقه).

برنامه روز دوم چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- آقای دکتر سپهر اربابی بیدگل با موضوع نسبیت عام، ماده و پادماده 115 دقیقه).
- آقای امیرنظام امیری با موضوع دینامیک ستاره ای و اخترلرزه نگاری (120 دقیقه).
- آغاز کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای؛ تحلیل دنباله دارها؛ اخترلرزه نگاری.

برنامه روز سوم چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- کارگاه آقای اتیلا پرو با موضوع بخش دوم سوژه هایی برای رصد علمی نیمه حرفه ای ها (60 دقیقه).
- ادامه کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای (خانم عبادی)؛ تحلیل دنباله دارها (آقای پرو)؛ اخترلرزه نگاری (آقای امیری).

برنامه روز چهارم از چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- کارگاه سرکار خانم صالحه عبادی راد با موضوع اخترزیست شناسی سیاره ای (75 دقیقه).
- ادامه کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای (خانم عبادی)؛ تحلیل دنباله دارها (آقای پرو)؛ اخترلرزه نگاری (آقای امیری).

در پایان برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی نجوم، کلیه شرکت کنندگان موفق به اجرای پروژه های پژوهشی خود در طول برگزاری مدرسه شدند و گواهی دریافت نمودند. مدرسه امسال توسط سازمان فضایی ایران و آیوتا خاورمیانه به صورت مشترک همراه با حمایت IAU برگزار گردید.

www.iota-me.com
iotamiddleeast@yahoo.com


Top