«مشتری» غول منظومه شمسی؛ به دور خورشید نمیگردد!؟

«مشتری» غول منظومه شمسی؛ به دور خورشید نمیگردد!؟

مشتری پنجمین سیاره منظومه شمسی یک غول بزرگ گازی است که قرار است به زودی اطلاعات جالب توجهی در مورد آن بدست آوریم. ورود کاوشگر جونو به مدار مشتری فصل جدیدی در دانسته های فضایی ما آغاز خواهد کرد اما تا قبل از آن هم مشتری نکات بسیار جالب توجهی در خود دارد. 

به گزارش «تابناک» یکی از نکات جالب درباره مشتری این است که در واقع به قدری بزرگ است که اساسا به دور خورشید نمیگردد. این سیاره که جرمی 2.5 برابر سایر سیاره های منظومه شمسی بر روی هم دارد به آن اندازه بزرگ است که مرکز گرانشی بین آن و خورشید در واقع در دل خورشید واقع نشده است. بلکه در یک نقطه ای در دل فضا و جدای از خورشید قرار دارد.

مشتری به قدری بزرگ است که در واقع به دور خورشید نمیگردد!


اما چگونه؟

وقتی یک جسم کوچکتر به دور یک جسم بزرگتر در فضا میگردد، جسم کوچکتر یک مدار دایره شکل کامل را به دور جسم بزرگ طی نمیکند. بلکه هر دو جسم به دور یک نقطه گرانشی مشترک میگردند. در موقعیت هایی که ما سراغ داریم – مانند وضعیت گردش زمین به دور خورشید – این مرکز گرانشی مشترک آنقدر نزدیک به مرکز جرم یا جسم بزرگتر است که اثرات این پدیده را بسیار ناچیز و قابل نادیده گرفتن میکند. جسم بزرگتر به نظر از جای خود هیچ تکانی نمیخورد و جسم کوچکتر مداری دایره شکل را به دور آن طی میکند.

یا به عنوان مثالی دیگر وقتی ایستگاه بین المللی فضایی به دور زمین میگردد، در واقع هم زمین و هم این ایستگاه به دور مرکز گرانشی مشترک خود میگردند. اما این مرکز به قدری نزدیک به مرکز کره زمین است که گردش زمین به دور آن اساسا قابل رویت و اندازه گیری نیست. در نتیجه ایستگاه فضایی بین المللی یک دایره کامل را – تقریبا کامل – به دور زمین طی میکند.

این مسئله در مورد سایر سیاراتی که به دور خورشید میگردند نیز صادق است. خورشید به قدری بزرگتر از زمین، زهره، عطارد و حتی زحل است که مرکز گرانشی مشترک آنها با خورشید در دل این ستاره و نزدیک به مرکز آن قرار میگیرد. اما این مسئله در مورد مشتری صادق نیست!

این سیاره به قدری بزرگ است که مرکز گرانشی مشترک آن با خورشید در واقع 1.7 شعاع خورشیدی (دقیقا برابر با 1 میلیون و 182 هزار و 690 کیلومتر) با مرکز خورشید فاصله دارد. یعنی به اندازه 7 درصد از کل شعاع خورشید و بالاتر از سطح این ستاره. هم خورشید و هم مشتری به دور این نقطه گرانشی مشترک میگردند.

مشتری به قدری بزرگ است که در واقع به دور خورشید نمیگردد!


این در واقع نحوه تعامل حرکتی خورشید و مشتری در دل منظومه شمسی با یکدیگر است و این همه علیرغم فاصله زیادی است که این دو با هم دارند و البته علیرغم آن است که هنوز جرم و انداز مشتری به قدر بخشی کوچک از جرم و اندازه خورشید است.
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top