بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله صل الله علیه و آله و سلم: صومو الرویته و افطرو الرویته

با عرض سلام و ادب به محضر هموطنان ارجمند و روزه داران گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی بندگان الهی در ماه شریف رمضان ، وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1347 در پهنه ی ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به عرض میرساند.

مقارنه ماه و خورشید برای هلال شوال المکرم 1437 در ساعت 11:01 روز دوشنبه 4 ژولای 2016 به وقت بین المللی (ساعت 15:31 روز دوشنبه 14 تیر 1395 مصادف با 28 رمضان المبارک 1437 طبق زمان تابستانی و تقویم رسمی ایران) روی خواهد داد. در غروب همین روز بدلیل فاصله زمانی کوتاه بین مقارنه و غروب خورشید ، هلال ماه شوال تحت هیچ شرایطی قبل و بعد از غروب خورشید ، با چشم غیر مسلح و یا ابزار در پهنه ایران قابل مشاهده نخواهد بود.

همین شرایط برای افق مکه مکرمه نیز وجود دارد و هلال ماه شوال تحت هیچ شرایطی در غروب روز دوشنبه (که در عربستان سعودی روز 29 ماه رمضان است) قابل رویت نیست. همچنین بدلیل اینکه در غروب روز دوشنبه ، غروب هلال در افق مکه مکرمه قبل از غروب خورشید روی میدهد در تقویم محاسباتی ام القری سه­شنبه 5 ژولای برابر با 15 تیر ، روز آخر ماه مبارک رمضان (روز سی ام) اعلام شده است.

با گذشت 24 ساعت و در شامگاه سه­شنبه 15 تیر مختصات هلال ماه شوال در 9 نقطه شاخص کشور و پیش بینی نحوه رویت پذیری آن در این نقاط به شرح پیوست است (محاسبات بر اساس مختصات مکان مرکزی و بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو و برای لحظه غروب خورشید در افق نقاط مذکور و با استفاده از نرم افزار Moon Calculator انجام شده است). بررسی این مختصات و مقایسه ی آن با رکوردهای حدی نشان میدهد که هلال ماه شوال 1437 در غروب روز سه شنبه 15 تیر 1395 مصادف با 29 رمضان 1437 و 5 ژولای 2016 در تمامی نقاط ایران با چشم مسلح قابل رویت بوده و همچنین در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدگاهی ، رویت آن با چشم غیر مسلح نیز مقدور است.

همانگونه که عرض شد در تقویم رسمی و محاسباتی ام القری (که مبنای استخراج آن بررسی زمان مقارنه و تقدم غروب خورشید به غروب ماه است و قابلیت رویت پذیری هلال در استخراج این تقویم نقشی ندارد) نیز ، روز سه شنبه بعنوان آخرین روز ماه رمضان و روز چهارشنبه عید فطر اعلام شده است. چنانچه مشکلی از بابت خطای بصری شهود در عربستان سعودی رخ ندهد (که در سالیان گذشته به دفعات این اتفاق افتاده است) امید میرود در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی ، عید فطر در یک روز واحد جشن گرفته شود ؛ انشاءالله

علیرضا بوژمهرانی

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری مد ظله العالی

 

(مختصات هلال شوال در نقاط شاخص در ادامه مطلب)


نقطه شاخص 1 : شهر سرخس (خراسان رضوی)

ارتفاع ماه از افق: 5.988 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.254 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 13.664 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.56 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.87 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 36 دقیقه و 56 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، محتمل است

 

نقطه شاخص 2 : شهر بیرجند (خراسان جنوبی)

ارتفاع ماه از افق: 6.943 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.177 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 13.061 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.55 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.87 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 40 دقیقه و 06 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 3 : شهر سراوان (سیستان و بلوچستان)

ارتفاع ماه از افق: 8.113 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 14.878 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 11.922 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.53 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.82 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 43 دقیقه و 27 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 4 : شهر تهران (تهران)

ارتفاع ماه از افق: 6.461 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.545 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 13.752 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.58 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.95 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 38 دقیقه و 58 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 5 : شهر اصفهان (اصفهان)

ارتفاع ماه از افق: 7.208 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.421 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 13.189 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.57 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.93 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 41 دقیقه و 18 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 6 : شهر بندرعباس (هرمزگان)

ارتفاع ماه از افق: 8.322 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.079 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 12.018 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.55 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.87 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 44 دقیقه و 23 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 7 : شهر تبریز (آذربایجان شرقی)

ارتفاع ماه از افق: 5.959 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.816 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 14.305 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.60 دقیقه قوسی

فاز ماه: 2.01 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 37 دقیقه و 33 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، محتمل است

 

نقطه شاخص 8 : شهر کرمانشاه (کرمانشاه)

ارتفاع ماه از افق: 6.912 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.639 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 13.615 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.59 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.98 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 40 دقیقه و 38 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است

 

نقطه شاخص 9 : شهر آبادان (خوزستان)

ارتفاع ماه از افق: 7.847 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 15.452 درجه

اختلاف سمت جغرافیایی ماه و خورشید: منفی 12.819 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.57 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.95 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه: 43 دقیقه و 25 ثانیه

احتمال رویت هلال با ابزار: قطعا" رویت خواهد شد

احتمال رویت هلال با چشم غیر مسلح: در صورت وجود شرایط مناسب جوی و رصدی ، قابل رویت است