بارش شهابی شلیاقی

بارش شهابی شلیاقی

 امشب از اوایل شب تا صبح در مناطق تاریک میتوانید شاهد بارش شهابهای شلیاقی باشید.

بارش شهابی شلیاقی هر ساله در اوایل اردیبهشت ماه به اوج فعالیت خود میرسد. این بارش شهابی در اثربرخورد ذرات سنگ و غبار باقی مانده از دنباله داری با نام تاچر به جو زمین به وجود آمده است. تعداد شهاب آن کم است ولی رصد آن در این شبهای اردیبهشتی جذاب است. اگر در مناطق تاریک قرار داشته باشید با توجه به نبود ماه درآسمان میتوانید شهابهای کم نور آن را نیز ببینید.

بارش های شهابی معمولابه نام صورت فلکی که از آن سرچشمه میگیرند نام گذاری میشوند. صورت فلکی شلیاق از اوایل شب در سمت شمال شرق آسمان قابل مشاهده است و تا صبح در آسمان دیده میشود.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top