کشف شی‌ایی مرموز در ماه

کشف شی‌ایی مرموز در ماه


کاوشگر «یوتو-۲» (Yutu-2) سازمان فضایی چین که حدود ۳ سال است نیمه‌ی پنهان (پشت) ماه را کاوش می‌کند تصویری از یک شی‌ مکعب شکل و عجیب را ثبت نمود.

تصویر کنونی از این مکعب، مبهم و گنگ است. برای تشخیص بهتر و شناسایی ماهیّت آن چاره‌ای جز نزدیک‌تر شدن به آن نیست که حدود ۲ الی ۳ روز قمری (دو‌سه ماه زمینی) طول خواهد کشید.‌

بخش پشت ماه از دهانه‌های برخوردی بسیار بیشتری برخوردار است. به این ترتیب تا کنون بهترین احتمال در خصوص توضیح ماهیّت این مکعب مرموز را می‌توان به تکه سنگ‌های درشت ناشی از برخورد شهاب‌سنگ‌ها نسبت داد.‌‌‌


Top